Medicinering på botilbud og plejehjem

14/08/2012 13:52

Sundhedsstyrelsen

Ledelser og personale på botilbud og plejehjem har behov for større viden om medicinering, og de læger, der ordinerer medicinen, skal stramme op på deres praksis. En udredning fra Sundhedsstyrelsen, "Tilsyn med medicineringen på landets botilbud, plejecentre og plejehjem," viser, at vejledningerne på området ofte ikke bliver fulgt.

I mange tilfælde bliver der ikke udarbejdet en plan for behandlingen, og der foreligger ikke en plan for systematisk vurdering af effekt, bivirkninger eller komplikationer.

Undersøgelsen omfatter i alt 2.138 botilbud, plejecentre og -hjem. Ud af denne gruppe blev 92 botilbud og plejehjem i 2011 udtaget til nærmere undersøgelse, fordi de havde det største forbrug af antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner i forhold til landsgennemsnittet.

Det fremgår af undersøgelsen, at hovedparten af ledelserne kender Sundhedsstyrelsens vejledninger inden for området. De fleste har opstillet instrukser for medicinhåndteringen, men kun en tredjedel har opstillet instrukser for behandling med behovsmedicin. Enkelte har opstillet instrukser for håndtering af akutte psykoser, vurdering af behandlingens effekt og udvikling af bivirkninger og komplikationer. Over halvdelen underviser systematisk personalet i medicinhåndtering.

Sundhedsstyrelsen vil drøfte med Kommunernes Landsforening og de øvrige parter, hvordan håndteringen af medicin kan forbedres på landets bosteder og hvordan samarbejdet mellem læger og bosteder kan blive bedre. Det kan blandt andet ske ved, at plejepersonalet på bosteder og plejehjem og -centre bliver grundigt instrueret i korrekt håndtering af medicin, og ved at de modtager undervisning.

Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af undersøgelsen inden for det næste halve år revidere "”Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler over 18 år” fra 2007 og ”Vejledning om behandling med antidepressiva” fra 2000.
Derudover er der behov for stadigt fokus på lægers behandling med antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner.

Undersøgelsen er gennemført efter aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som i foråret 2008 nedsatte en arbejdsgruppe for at undersøge forbruget af visse lægemidler i plejeboliger og på sociale botilbud.

Mest Læste

Annonce