Mindre udbredelse af illegale stoffer

Velfærd

25/11/2013 09:55

Freja Eriksen

Udbredelsen af illegale stoffer falder, viser Sundhedsstyrelsens rapport Narkosituationen i Danmark 2013.

Nye tal dokumenterer, at der sammenlignet med 2000 er mindre udbredelse af stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy i befolkningen. Blandt de unge, hvor udbredelsen er størst, er andelen af personer under 25 år, der angiver at have et aktuelt forbrug, halveret fra 8 procent i 2000 til 4 procent i 2013.

Ser man på stofferne enkeltvis har langt færre brugt amfetamin og ecstasy, mens endnu færre igen har brugt psilocybinsvampe og ecstasy (SUSY 2013). Brugen af kokain er på samme niveau som i 2010, hvilket er positivt, da brugen af kokain var stigende op igennem nullerne. Hash er stadig det mest udbredte stof. 

På trods af de målte fald i det eksperimenterende brug af stofferne, registreres dog flere forgiftninger på landets skadestuer. Antallet af registrerede forgiftninger som følge af illegale stoffer topper i 2012 med 2028 registrerede henvendelser, og det må antages, at der er tale om en minimumsopgørelse. Stigningen i forgiftninger de senere år ses især blandt de ældre over 30 år. Fra 2011 til 2012 ses dog en særlig stigning af forgiftninger blandt de 20-24 årige – en stigning fra 348 til 439 i de pågældende år. Blandt de yngre ses typisk forgiftninger med hash og centralstimulerende stoffer, mens forgiftninger med opioider og blandinger med flere stoffer hyppigst forekommer blandt de ældre. 

Blandt andre sundhedsmæssige konsekvenser af stofmisbrug skal nævnes den forhøjede dødelighed. Stofmisbrugere har generelt en stærkt forhøjet dødelighed på grund af forgiftninger og sygdomme, herunder hiv og hepatitis. Ifølge Rigspolitiets opgørelse over narkotikarelaterede dødsfald blev der registreret 210 narkotikarelaterede dødsfald i 2012. Dette er det laveste antal registrerede narkotikarelaterede dødsfald siden 1994. De seneste tre år, har antallet ligget væsentligt højere, og antallet var i både 2009 og 2010 276 dødsfald årligt, mens antallet toppede i 2011 med 285 dødsfald.

Antallet af de narkotikarelaterede dødsfald på landsplan er faldet markant fra 2011 til 2012. Et fald ses i alle regioner, men mest markant ses faldet i Region Syddanmark. 

Der er ikke sikre forklaringer på hvorfor antal dødsfald falder, men skyldes formentlig en blanding af en række forhold. Der kan være tale om ændringer i stofmarkedet, men der må formodes, at nye indsatser i kommunerne såsom fokusering på helhedsindsats, etablering af sundhedsrum og stofindtagelsesrum, heroinklinikker, forebyggelse af infektionssygdomme og kvalitet i substitutionsbehandlingen, har haft betydning. Endelig er der i de senere år set en nedgang i antal stofmisbrugere i behandling for første gang med opioider som hovedstof for deres misbrug. Opioidmisbrug er, alt andet lige, det misbrug, der oftest fører til tidlig død.

LINK

Narkotikasituationen i Danmark 2013

Mest Læste

Annonce