Pulje skal samle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelse

Velfærd

01/02/2016 08:28

Nick Allentoft

En ny pulje på 15 mio. skal støtte en systematisk indsamling af viden om patientinddragelse, så viden kan spredes og blive tilgængelig for hele sundhedsvæsnet.
Regioner, kommuner, patientforeninger og andre aktører arbejder på at styrke borger- og patientinddragelsen med en række initiativer. Arbejdet skal i langt højere grad end tidligere tage afsæt i borgernes og patienternes viden og præferencer, som afsæt for sundhedsvæsenets aktiviteter. 

Værdien af at inddrage patienters og pårørendes viden og ressourcer i både den enkeltes konkrete behandlingsforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenets rammer er i dag bredt accepteret.

Alligevel peger erfaringer fra undersøgelser og praksis på, at mange initiativer fortsat er projektdrevne og er præget af forskellige forståelser. Kun få indsatser er systematisk evalueret og danner grundlag for systematisk vidensdeling.   Denne pulje skal derfor understøtte, at der målrettet og systematisk bliver samlet viden om udvalgte indsatser vedrørende patientinddragelse. Derved skal puljen medvirke til en fælles forståelse og retning på området, og til at kommende indsatser bygger på den bedste viden. Puljens overordnede formål er derfor at øge kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, så endnu flere borgere, patienter og pårørende reelt oplever større tilfredshed og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenets indsats, samt oplever at de har mulighed for indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling.    Sundhedsstyrelsen inviterer relevante aktører fra regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre med mere til at søge penge fra puljen.    Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 9.maj 2016.   Regeringen har som en del af finansloven for 2016 afsat 15 millioner kroner til at understøtte strategien for patientinddragelse. Der udmøntes 7,5 millioner kroner i henholdsvis 2016 og 2017. Puljen forventes udmøntet til 2-5 projekter.   Læs mere om puljen  

Mest Læste

Annonce