Satspulje: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Velfærd

14/05/2014 13:45

Suleman Haider

Kommuner og private ansøgere har mulighed for at søge om midler til projekter, der kan fremme sundheden og forebygge sygdom hos mennesker med psykiske lidelser. 14. maj 2014
Baggrunden for puljen er, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser som skizofreni og affektive lidelser som depression og mani i gennemsnit lever mellem 15 og 20 år kortere end befolkningen som helhed. Overdødeligheden skyldes blandt andet sygdomme som type-2 diabetes, hjertekarsygdomme og visse kræftsygdomme. Det hænger sammen med, at mennesker med psykiske lidelser oftere ryger, spiser usundt og dyrker for lidt motion i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og samlet set har en langt mere usund livsstil end den resterende befolkning.

Satspuljen har til formål at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse samt at forebygge fysiske sygdomme, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser. Projekterne skal desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed og medvirke til, at mennesker med psykiske lidelser ikke bliver stigmatiserede på grund af deres psykiske sygdom.

Målgruppen for satspuljens projekter er unge, voksne og ældre, der har moderate og svære, kortvarige og længerevarende psykiske lidelser.

Links

Information om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed

 

Mest Læste

Annonce