Satspuljeprojekter skal fremme børns trivsel

28/01/2013 15:14

Sundhedsstyrelsen

5 kommuner har fået midler til projekter, der har fokus på fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn. Et ud af fem skolebørn har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres hverdag. Der er imidlertid meget stor forskel mellem skolernes indsats i forhold til elevernes trivsel.

Formålet med projekterne er dels at forebygge mistrivsel, dårlig sundhed og risikoadfærd blandt børn og unge ved at styrke trivselsindsatser på skolerne, dels at styrke opsporing af og indsatser overfor børn, som allerede mistrives. Der findes evidensbaserede indsatser til at fremme trivsel og forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Et eksempel på disse er PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil).

Børns trivsel har stor sammenhæng med deres sundhedstilstand og indlæring.

Mental trivsel og sundhed fremmer indlæring, øger chancerne for at gennemføre et uddannelsesforløb og beskytter mod risikoadfærd i form af misbrug, rygning og fysisk inaktivitet. Disse faktorer fremmer både børns sundhedstilstand nu og her og beskytter samtidig mod fremtidig dårlig sundhed. Indsatser for mental trivsel i skolen kan således være med til at bryde negativ social arv og fremme lighed i sundhed.

De 5 kommuner, som har fået midler til projekter, der har fokus på fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn, er:

  • Herning
  • Holstebro
  • Ikast-Brande
  • Norddjurs
  • Nordfyn 

Mest Læste

Annonce