Strategi for Sundhedsstyrelsen viser nye veje

Ledelse

02/11/2016 16:36

Nick Allentoft

En rød tråd i ny strategi er en erkendelse af, at Sundhedsstyrelsen ikke alene har alle svarene, men finder kloge løsninger i et samarbejde med andre – både brugere, fagfolk og administratorer.
”Vi arbejder for sundhed for alle.” Det var overskriften, da direktør Søren Brostrøm i dag præsenterede Sundhedsstyrelsens nye strategi for medarbejderne. Den nye strategi er blevet udviklet med bidrag fra eksterne interessenter og med inddragelse af både ledelse og medarbejdere i Sundhedsstyrelsen. Den nye strategi viser nye veje i den måde Sundhedsstyrelsen skal arbejde på, men peger også på en række styrkepositioner, som styrelsen kan tage udgangspunkt i. 

”Sundheds- og ældreområdet prioriteres utroligt højt af både borgere og beslutningstagere i Danmark. Samtidig udvikler området sig, og der dukker hele tiden nye udfordringer op. Dermed ændrer Sundhedsstyrelsens rolle og opgaver sig naturligvis også, og vi skal hele tiden tænke over, hvilke positioner vi skal indtage. Og efter omorganiseringen sidste år er der selvfølgelig en særlig anledning til at se på vores strategiske fundament. Derfor har vi investeret en del energi i at lave et solidt udgangspunkt for de mange opgaver, som vi skal løse de kommende år,” siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

Strategiarbejdet har taget udgangspunkt i en større interessentanalyse fra foråret, som satte fokus på Sundhedsstyrelsens styrker og svagheder og på interessenternes mange forventninger.    ”Det har været spændende – og udfordrende – at høre, hvad vores vigtigste samarbejdspartnere tænker om os. De har jo alle hver deres opgaver og særinteresser, og det, der især har glædet mig, er, at de stort set allesammen har meget høje forventninger til os. Omverdenen forventer en faglig stærk sundhedsstyrelse, men de ønsker også, at vi viser ambition og mod, og er med til at sikre helheder og sammenhænge på tværs af sundhedsvæsenet. Derfor er det også helt naturligt at netop ”ambitiøs” og ”modig” er blandt de værdier, som skal gennemsyre det, vi siger og gør, fremover,” siger Søren Brostrøm.

Mens den nye strategi peger på en mere proaktiv og dagsordenssættende sundhedsstyrelse, viser strategien også en ydmyghed over for opgaven. En rød tråd i den nye strategi er en erkendelse af, at Sundhedsstyrelsen ikke alene har alle svarene, men finder kloge løsninger i et samarbejde med andre – både brugere, fagfolk og administratorer. Strategien har derfor et stærkt fokus på at styrke Sundhedsstyrelsens rolle som facilitator og samarbejdspartner, samtidig med at styrelsen også bliver mere nærværende og møder både borgere og professionelle i øjenhøjde. 

”Det kommende arbejde med at give den nye strategi liv i vores arbejde er i høj grad et kulturprojekt i Sundhedsstyrelsen, og det er en opgave, som jeg er sikker på, at både ledelse og medarbejdere i vores enheder og teams kan løfte,” siger Søren Brostrøm.    Han fremhæver samtidig, at den nye trivsels- og ledelsesevaluering i Sundhedsstyrelsen viser en organisation med en meget stærk social kapital, med stort engagement i opgaverne og stor tillid både mellem kolleger og mellem ledelse og medarbejdere.    ”Men ligesom resten af sundheds- og ældreområdet, så er vi også i Sundhedsstyrelsen udfordret af mange krav til opgaveløsning og ikke så mange ressourcer, som vi kunne ønske. Så i vores kommende arbejde med strategien vil vi også have stort fokus på en strategisk prioritering af vores indsatser og et klart fokus på initiativer, der viser vores store engagement,” siger Søren Brostrøm.   Sundhedsstyrelsens nye strategi er sammenfattet i en grafisk fremstilling af den overordnede mission, tre styrkepositioner, fem værdier og en grundfortælling. (se billedet)

Mest Læste

Annonce