Sundhedsvæsen med patienten i centrum

11/04/2012 09:32

Sundhedsstyrelsen

Patient- og borgerinddragelse er i fokus på den første europæiske konference om Patient Empowerment. Konferencen bringer en aktuel status på emner som bedre adgang til information, egenomsorg og mestring af sygdomme, brug af sociale medier i patientuddannelser og brug af nye teknologier.

        Læs også: Telemedicin skal "skræddersyes" til patienterne 

I Danmark har man siden 2004 understøttet patienter og borgeres egenomsorg blandt andet gennem systematiske patientuddannelsesprogrammer som ”Lær at leve med kronisk sygdom” og ”Lær at tackle kroniske smerter”. Programmerne har blandt andet lært patienterne at håndtere sygdom og symptomer og gjort dem bedre til at samarbejde og kommunikere med sundhedsvæsenet. 71 kommuner udbyder et eller begge kurser til borgerne.

"Patienter med kroniske sygdomme vil få stadig større medansvar for at overvåge og tage hånd om deres egen behandling. Det rummer store kvaliteter i form af større frihed og flere kompetencer for patienterne, men det forpligter også sundhedsvæsenet til at sikre, at patienterne har den viden og de evner, der skal til for at tage hånd om deres egen behandling," siger Else Smith.

Kroniske sygdomme er nu den største årsag til dødsfald og invaliditet på verdensplan - herunder hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes, fedme og kroniske luftvejssygdomme - og tegner sig for en anslået 86 procent af alle dødsfald og 77 procent af sygdomsbyrden i Europa Region, målt ved såkaldt sygdomsjusterede leveår (WHO 2009). Denne udvikling har medført en fundamental ændring i sundhedssystemerne og sundhedsplejen og som følge heraf også i patientens rolle.

Involvering af patienter og borgere i behandlingen er i dag en del af sundhedsvæsenet i en række lande som Sverige, England og Danmark Denne tilgang kræver nogle grundlæggende ændringer i, hvordan vi opfatter sygdomsbehandling:

Sundhedssystemerne og deres funktion bør centreres omkring patienterne, så de kan bruge systemerne alt efter deres behov.
Behandlingen skal i højere grad tilrettelægges i et samarbejde mellem læge og patient ved hjælp af dialog.

Sundhedspersonale skal uddannes til at blive bedre til at samarbejde og indgå i dialog med patienter og borgere.

Patienter og borgere skal have viden, færdigheder og tiltro til at de kan deltage aktivt i behandling, håndtering af sygdom, symptomer og hverdagen med sygdom. Dette kan blandt andet opnås gennem patientuddannelse.

Information om behandlingerne skal gøres mere tilgængelig og forståelig.

Fremtidige tiltag for at gøre patienter mere selvhjulpne i den europæiske region
En gruppe af programmer, der har til formål at styrke patientens egenomsorg, er af WHO og IAPO samlet i et netværk til udveksling af erfaringer om konkrete strategier og interventioner, som understøtter patient empowerment ENOPE.

Dette netværk har til formål at motivere de europæiske lande til at blive involveret i at udvikle patientens viden, færdigheder og tiltro til, at de kan tage aktivt del i egen behandling og håndtering af sygdom. Et arbejde som blandt andet tager afsæt i ånden i den nye ”Health 2020, European health policy”, der opfordrer til, at sundhedssystemer sætter fokus på en udvikling i sundhedsvæsenet med patienten i centrum.

Konferencen finder sted i København den 11.-12. april 2012 og er arrangeret af Komiteen for Sundhedsoplysning, Careum, WHO/Europe, European Network for Patient Empowerment, ENOPE og Sundhedsstyrelsen i regi af det danske EU formandskab.

Mest Læste

Annonce