Ulighed i indlæggelse

Velfærd

27/11/2013 09:17

Kvinder med kort uddannelse har 40 procent større risiko for at blive indlagt på sygehus sammenlignet med kvinder med lang uddannelse - for mænd er forskellen 30 procent. Det viser en ny undersøgelse om social ulighed i indlæggelser, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen viser desuden, at cirka 60 procent af uligheden i indlæggelser og dermed sygeligheden for både kvinder og mænd hænger sammen med forskelle i rygning, alkohol, fysisk aktivitet og BMI.

Resultaterne bakkes op af en anden undersøgelse, 'Social ulighed i dødelighed i Danmark i 25 år' fra tidligere i år, som viste, at 70 procent af uligheden i dødelighed skyldes den samlede effekt af tobak og alkohol. Samlet peger undersøgelserne på behovet for en styrket forebyggelsesindsats målrettet borgere med kort eller ingen uddannelse for at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Kommunerne har igangsat en række forebyggelsestilbud for at fremme sundhed generelt og reducere den sociale ulighed i sundhed. En af indsatserne er rygestoptilbud, men der har været store udfordringer med at opnå samme succes blandt personer med kort eller ingen uddannelse som blandt personer med længerevarende uddannelser. Typisk har det været de bedst uddannede, der deltog i rygestoptilbuddene, og som i størst omfang er stoppet med at ryge.

Kolding Kommune har imidlertid haft succes med et særligt tilbud til storrygende borgere, der typisk havde kortere uddannelser og var uden for arbejdsmarkedet. Seks måneder efter rygestop var 28 procent af deltagerne røgfri. På trods af, at personer i denne målgruppe oftest har svært ved  at stoppe rygningen, er resultaterne en smule bedre end de, som almindelige rygestoptilbud oftest opnår. Kommunens indsats har involveret praktiserende læger og Sygehus Lillebælt.

Resultaterne og rygestopindsatsen bliver præsenteret på et seminar onsdag den 27. november arrangeret af Sundhedsstyrelsen og Kolding Kommune, og det holdes i Kulturhuset Islands Brygge, København.

Mest Læste

Annonce