Styrk faglig ledelse som disciplin

I disse år ruller reformer og store omstillinger ind over ethvert kommunalt velfærdsområde. Et faktum som skaber nye kompetencebehov hos både medarbejdere og ledere.

Men hvilke ledelseskompetencer har de kommunale ledere brug for at blive styrket i, når de står foran, på eller bagved omstillingsbølgen? – Er det en opkvalificering af de overordnede og strategiske ledelseskompetencer eller de mere praksisnære og fagspecifikke?

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Fra vores løbende dialoger med landets kommuner ved vi i COK, at svarene på ovennævnte retoriske spørgsmål ikke er et enten-eller, men et både-og. For at komme i mål med reformerne er det vigtigt, at ledernes strategiske, helhedsorienterede og tværsektorielle kompetencer bliver suppleret med styrkede faglige kompetencer.

Praksisnær og faglig ledelse har i nogle år  været nedtonet som ledelsesdisciplin, men i kølvandet på udrulningen af de mange reformer, flytter fokus sig, og et stigende behov for kompetenceudvikling i og prioritering af tid til faglig ledelse vokser frem. 

Netop nu efterspørger kommunerne kompetenceudvikling i faglig ledelse, som dykker ned i kerneydelsen og fokuserer på at udvikle den faglige kvalitet

En ny faglig ledelsesrolle med nye metoder og rutiner skal på banen for at binde de strategiske reformmål sammen med en ny praksis i det udførende led. 

Lederne skal tættere på det praktiske arbejde med kerneopgaven – de skal bruge tid på at sætte sig ind i den aktuelle status på det enkelte fagområde - fx elevernes læring og trivsel via dialog med medarbejderne i skolen.

Den faglige leder skal være nysgerrig på, hvad medarbejdernes perspektiver er på gode forandringsprocesser, der skaber øget læring og trivsel for eleverne. Det indebærer også en drøftelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer bedst sættes i spil, og hvordan der skabes den nødvendige kapacitet og kapabilitet til at håndtere omstillingerne. 

Lederne får med faglig ledelse en mere central rolle i forhold til at sætte normer og standarder for det faglige miljø. Derfor handler god faglig ledelse også om at være tydelig i forhold til, hvordan praksis skal ændre sig, og hvilke rutiner eller arbejdsgange medarbejderne skal ændre på eller måske helt forlade.

Undersøgelser viser, at nærværende og indsigtsfuld faglig ledelse gør medarbejderne langt mere tilfredse og giver kerneydelsen et skud livgivende innovation.

Når dygtige faglige ledere stiller meget konkrete krav til det faglige niveau og ikke nøjes med at tegne stregerne for nogle overordnede målsætninger, så skaber det både mere tilfredse medarbejdere og en sund daglig udvikling af kerneydelsen. 

Fagprofessionelle medarbejdere bliver ikke engagerede gennem en tættere styring, men derimod ved at kunne se en faglig mening med arbejdet. Derfor er det altafgørende, at den vellykkede faglige ledelse rækker ud over at få ’driften’ til at fungere tilfredsstillende. Det handler heller ikke blot om at give instruktion, introduktion og supervision i forbindelse med udfordrende arbejdsopgaver.

Effektiv faglig ledelse drejer sig om at lede forandringer af kerneopgaven og er tæt knyttet til en innovativ praksis – tiltag der tilsammen understøtter og sikrer realiseringen af nuværende og kommende velfærdsreformer.

Blogindlægget har været bragt i Danske Kommuners nyhedsbrev

Emneord: COK, Hanne Bak Lumholt, Kompleksitet, Ledelse i Kompleksitet, Nye velfærdsløsninger, Kerneydelsen, Faglighed, Fagprofessionelle, Forandringsledelse, Ledelsesavisen
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også