Studiestart skal ikke være lig med alkohol, mener Sundhedsstyrelsen. Foto: Shutterstock
Studiestart skal ikke være lig med alkohol, mener Sundhedsstyrelsen. Foto: Shutterstock

54 procent mænd og 47 procent kvinder overholder ikke anbefalingerne - nu sender Sundhedsstyrelsen brev til gymnasier og handelsskoler

Sundhed

03/8/22 12:09

Jens Asbjørn Bøgen

"Det kan få afgørende betydning, hvis vi allerede fra starten kan få grundlagt nye måder at være sammen på."

Indtag af solide mængder alkohol ved studiestart er for mange ligeså normalt som at have et træ i stuen d. 24. december.

Men sådan behøver det ikke at være. Det mener Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

Derfor sender de denne uge et brev ud til landets gymnasier og handelsskoler, hvori de opfordrer uddannelsesstederne til at gøre op med alkoholkulturen i starten af studieåret.

”Vi ved, at det særligt er i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, at indtaget af alkohol begynder at tage fart for mange unge. Det kan få afgørende betydning, hvis vi allerede fra starten kan få grundlagt nye måder at være sammen på, hvor alkohol ikke er det afgørende samlingspunkt”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, i en pressemeddelelse.

Drikker mest og begynder tidligt

Danske unge drikker mest alkohol, og begynder at drikke tidligt, sammenlignet med andre unge i Europa.

”Vi ved, at alkohol er skadeligt for de unge. Ud over de umiddelbare skader i forhold til fx ulykker kan alkohol også have konsekvenser for hjernens udvikling. Det er især i forhold til koncentration, indlæring, impulskontrol og sprog. Så længe hjernen udvikles er den sårbar. Det gælder særligt blandt de yngre under 18 år,” forklarer Niels Sandø.

Og afsenderne af brevet kommer også med konkrete forslag til, hvordan uddannelsesstederne kan komme alkoholkulturen til liv - blandt andet ved at skabe nye traditioner og eksempelvis nye måder at afholde fester og gennemføre intro-forløb på.

Et andet forslag er, at lade perioden indtil efterårsferien være alkoholfri, så der ikke er fester eller andre begivenheder arrangeret af eller på skolen, som inkluderer alkohol. Det kan give nye elever en mulighed for at knytte sociale bånd, uden at alkoholen er styrende for det sociale liv.

”Danske unges alkoholkultur adskiller sig markant fra alkoholkulturen blandt unge i andre lande. Det viser, at det kan lade sig gøre at have et ungeliv, hvor alkohol ikke fylder så meget, og hvor alle unge kan føle sig som en del af fællesskabet. Mange unge giver udtryk for, at de selv synes, at unge drikker for meget, og at alkohol fylder for meget”, siger Niels Sandø.

12 procent drikker mere end højrisikogrænsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. For unge fra 18 til 24 år anbefaler Sundhedsstyrelsen den såkaldte "10-4-metode" - max 10 genstande om ugen, og max 4 genstande på en enkelt dag.

Det er i den grad anbefalinger, de unge har svært ved at efterleve. 54 procent af de 16-24-årige mænd og 47 procent af de 16-24-årige kvinder har nemlig drukket mere end fem genstande ved samme lejlighed inden for den seneste måned.

I arbejdet med at få ændret på unges viden om og holdning til det at drikke alkohol indgår samarbejder med ungdomsuddannelserne som en meget vigtig del. Alkoholforbruget blandt unge stiger markant ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, særligt blandt unge, der begynder på gymnasiet.

”Ungdomsuddannelserne har et ansvar for, hvad der sker på deres område, og de har, som de voksne, et ansvar for at sikre nogle gode og sunde rammer. Det skal selvfølgelig ske i dialog med de unge, men det er ledelserne og lærerne, der er ansvarlige for, at der er gode og sunde rammer for læring og trivsel på skolerne”, understreger Niels Sandø.

Du kan læse brevet til uddannelsesstederne lige her.

Annonce