De fleste fejrer genåbningen, men én gruppe bliver let glemt

Sundhed

01/2/22 1:29

Med genåbningen følger også forventningen om, at vi vil opleve endnu flere smittede i en periode.
 

Med genåbningen følger også forventningen om, at vi vil opleve endnu flere smittede i en periode.

Risikoen for at møde en person, der er smittet med corona, vil fortsat være høj den kommende tid. Derfor er der et stort behov for vaccinehjælp til de mest sårbare borgere.

Det understreger behovet for, at vi får beskyttet de mest sårbare og udsatte borgere. Det er også i den gruppe, at mange er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, og derfor haster det med at få givet det 3. stik. Det oplyser Røde Kors i en pressemeddelelse.

Social- og ældreminister Astrid Krag glæder sig over, at det er muligt at genåbne samfundet, men er optaget af fortsat at passe på de ældre og de mest sårbare og udsatte mennesker i samfundet:

”Det er glædeligt, at vi nu står et rigtig godt sted og kan hæve alle de restriktioner, som vi har levet med de seneste måneder. Men smitten forsvinder ikke bare, fordi COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom", siger social- og ældreminister Astrid Krag og fortsætter: 

"Den er fortsat høj, og derfor vil jeg komme med en stor opfordring til, at så mange som muligt tager imod tilbuddet om et 3. stik. Det kan virkelig gøre en forskel for den enkelte, hvis man skulle blive udsat for smitte”,

Det betyder, at samarbejdet mellem Social- og Ældreministeriet og Røde Kors om vaccinerådgivning og -ledsagelse bliver ekstra vigtigt resten af vinteren. Et samarbejde, der med hjælpelinjen “Et godt stik” gør det muligt for alle, som ønsker det, at blive vaccineret – uanset om man er fysisk eller psykisk begrænset i sine udfoldelsesmuligheder. Der er rådgivning og ledsagelse at få for alle.

Erfaringen i det korte tidsrum, linjen har fungeret, er, at det ofte er familiemedlemmer, hjemmehjælpere, medarbejdere på bosteder eller andre ’varme hænder’, der ringer til hjælpelinjen på vegne af den sårbare person.

Derfor er det vigtigt, at budskabet om hjælpelinjen kommer bredt ud – både til borgerne og til mennesker ’omkring’ dem.

Hjælpelinjen bygger på Røde Kors Parat – et netværk af 6.000 frivillige landet over. Den er finansieret af en bevilling på 4,5 millioner kroner, som er stillet til rådighed af et flertal i Folketinget. 

 

Annonce