Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Få overblikket her, disse sogne er tæt på nedlukning:

Sundhed

22/6/21 11:24

LTT

Flere sogne i Danmark er tæt på nedlukning.

En kommune er forpligtet til at lukke et sogn når, følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Incidensen i et sogn overstiger 600 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på 3,0 procent eller mere

Disse sogne opfylder 2 ud af 3 krav for en nedlukning:

Bangsbostrand sogn
Frederikshavn Kommune

Rørdal sogn
Aalborg Kommune

Ferslev sogn
Aalborg Kommune

Mollerup sogn
Morsø Kommune

Sall sogn
Favrskov Kommune

Gudum sogn
Slagelse Kommune

Hvis incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 600 smittede pr. 100.000 indbyggere, der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, og positivprocenten er mindst 3 pct., er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i sognet af følgende:

  • Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser.

  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller.

  • ​Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Umiddelbart efter nedlukning af et sogn vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner eller konkrete lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte. Når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (600-20-3), ophæves nedlukningen. Det oplyser coronasmitte.dk

 

Annonce