I en ny undersøgelse blandt 1.330 medlemmer af IDA svarer omtrent 20 pct., at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har eller har haft fysiske gener på grund af en dårligt indrettet hjemmearbejdsplads. Foto: Ingeniørforeningen, IDA
I en ny undersøgelse blandt 1.330 medlemmer af IDA svarer omtrent 20 pct., at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har eller har haft fysiske gener på grund af en dårligt indrettet hjemmearbejdsplads. Foto: Ingeniørforeningen, IDA

Hjemmearbejde giver fysiske gener for hver femte

Sundhed

01/12/20 9:48

Theis

I en ny undersøgelse blandt IDA's hjemmearbejdende medlemmer svarer næsten hver femte, at de har eller har haft fysiske gener på grund af en dårligt indrettet hjemmearbejdsplads. Arbejdsgiverne må komme ind i kampen, mener IDA, som også gerne ser, at Arbejdstilsynet får opdateret vejledningerne for hjemmearbejde.

Hjemmearbejde er hen over efteråret igen blevet en fast bestanddel af manges hverdag. Og på for mange arbejdspladser har man ikke fået lavet de gode lokale aftaler, der sikrer, at hjemmearbejdet ikke fører til fysiske gener og muskelskeletskader for de hjemsendte medarbejdere.

Anderledes kan det ikke fortolkes, når næsten 20 pct. i en ny spørgeundersøgelse, som IDA har lavet blandt 1.330 medlemmer, svarer, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har eller har haft fysiske gener på grund af en dårligt indrettet hjemmearbejdsplads.

Kraftig opfordring

”Vi må kraftigt opfordre de arbejdsgivere, der har sendt medarbejderne hjem flere dage om ugen, og som stadig ikke har hjulpet medarbejderne med den mest basale indretning til hjemmearbejdspladsen til at få styr på det. Tilbage i marts stod vi i en force majeure-situation, hvor ingen vidste, hvor længe nedlukningen ville trække ud. Der er ikke tale om en force majeure-situation længere. Nu må man leve op til sit arbejdsgiveransvar,” siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

Han minder om, at arbejdsmiljølovgivningen står ved magt, og arbejdsgiverne har ansvaret for at sikre, at det fysiske arbejdsmiljø er i orden. Han bider også mærke i, at blot halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen har fået stillet et tastatur og skærm til rådighed.

Basale værktøjer

”Det undrer mig meget, at ikke flere har fået disse helt basale værktøjer stillet til rådighed. For langt de fleste af os, er det småting som det, der skal til, for at gøre hele forskellen for det fysiske arbejdsmiljø og sikre, at vi ikke får fysiske skavanker og skader af at arbejde fra distancen,” siger Morten Thiessen.

Modernisering af arbejdsmiljølovgivningen

”Ingen er undtaget fra reglerne i arbejdsmiljøloven. Vi har noteret os, at nogle arbejdsgiverforeninger gerne ser, at man dispenserer fra disse regelsæt. Vi mener ikke, at det er vejen frem, og at en modernisering af loven skal ske på baggrund af det, vi har lært under corona-pandemien, så vi også fremover sikrer en fornuftig og rimelig beskyttelse af medarbejdernes sundhed." 

"Smider vi det overbord, så er der tale om et tilbageskridt for arbejdsmiljøet, og det vil vi naturligvis ikke acceptere. Ingen skal blive syge og rage skavanker til sig for at passe sit arbejde. Hverken fysisk eller psykisk og uanset, om det er på arbejdspladsen eller på hjemmekontoret,” siger Morten Thiessen.