I dag træder nu ordning om gratis tandpleje i kraft. Foto: Shutterstock
I dag træder nu ordning om gratis tandpleje i kraft. Foto: Shutterstock

I dag træder ny ordning om gratis tandpleje i kraft

Sundhed

01/07/2022

Jens Asbjørn Bøgen

Ordningen skal sikre bedre tandsundhed senere i livet.

Fra i dag træder en lovændring i kraft, der gradvist skal give 18-21-årige gratis tandpleje i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Unger, der fylder 18 år i 2022, er dermed den første årgang, der kan fortsætte i børne- og ungdomstandplejen frem til, de fylder 22 år.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Vil sikre ordentlig tandsundhed senere i livet

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blev med finansloven for 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Den nye ordning har blandt andet til formål at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger:

”Mange unge stopper med at gå regelmæssigt til tandlæge, når de selv skal til at betale, og det kan gå ud over deres tandsundhed på længere sigt. Med den nye ordning har vi udsat tidspunktet for egenbetaling, og håbet er, at mange flere unge vil fortsætte barndommens gode vaner med at gå regelmæssigt til tandlæge hele livet. Tak til aftalepartierne for opbakningen”.

Med den nye ordning vil alle unge, der fylder 18 år efter 1. januar 2022, være omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje, indtil de fylder 22 år.

Disse unge fortsætter eller bliver automatisk indmeldt i ordningen og skal derfor ikke aktivt gøre noget for at blive omfattet af de nye regler. Unge, som er fyldt 18 år før 2022, omfattes ikke af den nye ordning.

Ordningen er fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Frit valg af tandplejetilbud

Med lovændringen bliver den nye målgruppe også omfattet af fritvalgsordningen. Det betyder, at 16-21-årige, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunen stiller til rådighed, vederlagsfrit kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat praksis eller på en anden kommunens tandklinik.

Kommunerne får samtidig mulighed for at indføre kommunal visitation til tandregulering og andre særligt kostbare behandlingsydelser.

Mest Læste

Annonce