Læger i Sunds og Solbjerg skal drive lægetilbud på Endelave og Tunø

Sundhed

22/1/20 7:21

Fra 1. maj åbner Lægerne i Sunds konsultation på Endelave og Lægerne i Solbjerg åbner konsultation på Tunø.

Region Midtjylland har fundet de to lægehuse, som skal drive fremtidens lægetilbud på hhv. Tunø og Endelave.

På Endelave skal Lægerne i Sunds holde åbent i konsultationen to dage om ugen, mens Lægerne i Solbjerg skal holde åbent en dag om ugen på Tunø. Lægetilbuddet er både for øens beboere og for besøgende.

"Med aftalen er det lykkedes at sikre, at beboerne på begge øer kan vælge en læge, de kan møde i konsultationen, hvor de bor. Det har været vores og ø-boernes mål, og jeg er rigtig glad for, at det lykkedes," siger Annette Roed, formand for Nære Sundhedstilbud.

Konsultation på egen ø

Repræsentanter fra begge øer, Region Midtjylland og kommunerne Horsens og Odder har sammen udstukket rammerne for begge lægetilbud. Udover konsultation på øerne skal lægerne tilbyde hjælp via telefon, e-mail og videokonsultationer.

"Vi skal med glæde og forventning løfte opgaven med at drage omsorg for Tunø-boernes sundhed. Hvordan vi gør det allerbedst for øens borgere, vil vi samarbejde med dem, Ø-sygeplejersken og regionen om. Vi, både lægerne og resten af personalet i vores klinik, glæder os meget til at møde borgerne på Tunø," siger Lene Skovmose, medindehaver af Lægerne i Solbjerg.

Lægehusets årlige sommerudflugt går i år til Tunø, så alle ansatte får lejlighed til at se øen og møde beboerne.

På Endelave har Alles Lægehus drevet udbudsklinik for regionen i fire år med læge Lis Frederiksen tilknyttet. Hun fortsætter hos Lægerne i Sunds.

"Vi ønsker at videreføre det gode lægetilbud, der er på Endelave. Med en læge på øen hver onsdag og torsdag. Hver anden uge bliver det Lis Frederiksen, hver anden uge en læge fra Sunds, primært Agnes Jørgensen," siger Dorthe Hagensen, indehaver af Lægerne i Sunds.

Fast læge i mange år

Aftalerne med begge lægehuse er indgået uden tidsbegrænsning, hvilket ifølge sundhedsloven kun er muligt, når praksis ejes af en eller flere praktiserende læger.

"Jeg er rigtig glad for at beboerne på begge øer nu får mulighed for at vælge en læge, de kan beholde i mange år. Kontakten med Alles Lægehuse fungerede og hjalp os med at fastholde det lokale lægetilbud på Endelave," siger Annette Roed.

Sommerlæge døgnet rundt i fire uger

I fire uger i juli skal lægehusene stille med en sommerlæge, der er på øen døgnet rundt. Sommerlægen skal aflaste den kommunalt ansatte ø-sygeplejerske, der er på begge øer, og behandle skader og akut sygdom hos borgere og turister.

På Endelave deler lægerne Dorthe Hagensen og Agnes Jørgensen opgaven som sommerlæge, hvor de hver bor og arbejder på øen to uger i juli. På Tunø er den foreløbige plan at alle fire Solbjerg-læger deles om sommerugerne.