Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Regeringen siger nej

Sundhed

04/5/21 8:16

Theis

Nu lægges der loft over.

Mandag fortæller Skatteministeriet i en pressemeddelelse, at det nu skal være slut. 

"Skærpede krav og styrket kontrol med tobakshandel skal sikre, at afgiftsstigninger slår hurtigere igennem i priserne. Og regeringen er nu også klar til at lægge loft over antallet af cigaretter i en pakke," skriver Skatteministeiret. 

"Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om, at priserne på tobak skal stige. Det sker for at reducere antallet af rygere, og i den forbindelse er der vedtaget store afgiftsforhøjelser på tobak."

Harmonerer ikke med intentionen

Ifølge regeringen har flere producenter lavet tiltag, der ikke stemmer overens med lovens ånd. 

"Med finansloven for 2020 blev det aftalt, at afgifterne på tobak skulle forhøjes ad to omgange for at mindske antallet af rygere. Efter den første afgiftsstigning i 2020 sænkede flere tobaksproducenter priserne på tobak i strid med intention i lovgivningen. Derfor fremsætter regeringen i slutningen af april lovforslag om, at cigaretter med gamle afgifter ikke må sælges mere end tre måneder efter prisstigningen, og at overtrædelse af reglerne skal medføre bødestraf."

Men nu er regeringen også klar til at lægge loft over, hvor mange cigaretter der må være i en pakke. 

”Vi har set flere eksempler på, at tobaksproducenter og -forhandlere har modarbejdet intentionen med lovgivningen om, at priserne på tobak skal stige. Det har vi sat ind overfor med skærpede krav og styrket kontrol, men regeringen ønsker også et loft over, hvor mange cigaretter der skal være i en pakke. Derfor vil vi foreslå, at der fremover kun må sælges pakker med 20 styk,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Forslaget om at regulere antallet af cigaretter i en pakke, så der kun må være 20 styk i en pakke – hverken færre eller flere – ventes fremsat til efteråret, oplyser Skatteministeriet desuden. 

Annonce