Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Styrket tillid til sundhedsvæsenet blandt danskerne

Sundhed

24/3/21 9:33

Theis

Trods pandemien vurderer danskerne, at det danske sundhedsvæsen fortsat er blandt de bedste i Europa.

Det danske sundhedsvæsen er et af de bedste i Europa. Så konkret lyder det fra størstedelen af danskerne i en rundspørge, som YouGov har lavet for Lif – Lægemiddelindustriforeningen.

Det skyldes både en generel tilfredshed, men også at COVID-19-pandemien har øget danskernes tillid til sundhedsvæsenet, fortæller sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, VIVE.

”Grundlæggende set er det danske sundhedsvæsen blandt de bedste i Europa på mange områder. Det viser studier, så det er da glædeligt, at danskerne også vurderer det. I Danmark føler borgerne, at de har gode forhold og nem adgang til ydelser, rettigheder, behandling mv. Vi skal bestemt ikke skamme os over vores sundhedsvæsen,” siger Jakob Kjellberg og tilføjer:

”Tilliden til sundhedsvæsenet og tilfredsheden med sundhedsvæsenet har altid været pæn, og det har den været i mange år. Når man spørger, kan man nok ikke få en meget højere tilfredshed end denne her score – det vil næsten være bekymrende, hvis man fik det.”

Sundhedsøkonomen vurderer, at tiltroen til sundhedsvæsenet ikke lider under den nuværende pandemi, faktisk nærmest modsat. Det viser tallene også, da tilliden til sundhedssystemet er steget sammenlignet med 2017.

Knap to ud af tre danskere (62 procent) er enige i, at det danske sundhedsvæsen er et af de bedste i Europa, hvilket var 50 procent i 2017.

”Der er en ret tydelig stigning, og det kan formentlig tilskrives COVID-19-situationen. Det skyldes blandt andet mediernes dækning med billeder fra fx et overfyldt italiensk sundhedsvæsen. Dermed har danskerne haft et sammenligningsgrundlag og dermed vurderet, at vi har et sundhedsvæsen i topklasse,” siger han og understreger, at danskerne grundlæggende har haft en forståelse af den prioritering, der har været i sundhedsvæsenet under nedlukningsperioderne.

10 procent mener, at det danske sundhedsvæsen ikke er i Europatoppen, mens de resterende 19 procent hverken er enige eller uenige.

”Danskerne har i høj grad tænkt, at akutte patienter skal til før ikke-akutte patienter i en pandemisituation. Og så er det trods alt en lille del, der har fået udskudt deres aftaler, så perioderne med nedlukning har ikke betydet noget negativt generelt blandt danskerne,” slutter han.

Selv om sundhedsvæsenet er i top, mener danskerne fortsat, at der skal afsættes flere midler til sundhed. Det ønsker de, selv om det måtte være på bekostning af andre velfærdsområder, lyder det fra danskerne i undersøgelsen.

”Når danskerne ønsker flere midler afsat, kan det det være udtryk for, at de er bekymret for, om coronavirus vil medføre en nedprioritering af andre områder. Derfor er det vigtigt, at politikerne ikke glemmer, at kræft, diabetes, KOL, gigt og andre sygdomme ikke ligger i dvale, selv om vi er ramt af en verdensomspændende pandemi,” lyder opfordringen fra Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Annonce