Foto: Shutterstock

Sundhedsministeriet melder ud: Nyt om lokale nedlukninger

Sundhed

13/04/2021 10:29

Theis

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik.

Den nye model er behandlet i Folketingets Epidemiudvalg og trådte i kraft i går d. 12. april 2021.

Med de nye smittetal er det Ishøj Kommune samt Hedeager Sogn i Herning Kommune og Kollerup-Fjerritslev Sogn i Jammerbugt Kommune, der omfattes af lokale nedlukninger. Nye tal opdateres på daglig basis, så kommuner kan omfattes eller udfases af de lokale nedlukninger.

Model for automatiske nedlukninger

En gradvis og fleksibel genåbning af Danmark er i gang. En succesfuld genåbning på landsplan kræver samtidig kontrol med lokale smitteudbrud. For at bevare epidemikontrollen er hurtige, effektive og automatiske lokale nedlukninger et afgørende redskab. Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner, der sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Såfremt smittetallene stiger i lokale dele af Danmark er der behov for lokale tiltag. Derfor er der fastlagt en model for lokal smitte- og udbrudshåndtering, der som en central del af epidemikontrollen sikrer transparens om data, forudsigelighed om tiltag og automatiserede indsatser lokalt ved høj incidens af smitte med COVID-19.

Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Her kan du læse et faktaark om modellen for automatisk nedlukning Link

På coronasmitte.dk kan du også se, hvad der gælder for nedlukning af henholdsvis sogne og kommuner, samt hvad de lokale handlemuligheder er.

Du kan her se de ugentlige tal fra SSI. Link

En kommune og to sogne omfattes

Ishøj Kommune har en testkorrigeret incidens på 260 den 12. april 2021. Da incidensen er over 200 er kommunen automatisk pålagt at nedlukke skole- og undervisningsområdet samt kultur- og idræts-, fritids- og foreningsområdet i kommunen. 

Hedeager Sogn i Herning Kommune har en incidens på 963 og 44 nye smittede med en positivprocent på 3,8. Kollerup-Fjerritslev Sogn i Jammerbugt Kommune har en incidens på 585 og 22 nye smittede med en positivprocent på 2,5.

Dermed opfylder begge sogne kravene for automatisk nedlukning af skole- og undervisningsområdet samt kultur- og idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Sundhedsmyndighederne opfordrer samtidig offentligt ansatte i de berørte områder til at arbejde hjemmefra, hvis de ikke varetager kritiske funktioner. Og private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt.

Indbyggere opfordres til at se så få personer som muligt og lade sig teste for COVID19. Sundhedsmyndighederne opfordrer også til, at indbyggerne passer små børn hjemme, hvis muligt, og dagtilbud opfordres til at dele børn op i mindre, faste grupper. 

Mest Læste

Annonce