Svar på henvendelse fra DenOffentlige.dk om inspirationsarrangementer mv.

Enhed

Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik
 
Sagsbehandler
 
Tre sagsbehandlere. (Navne kendt af redaktionen.)
 
Koordineret med
 
 
Sagsnr. 
 
2014 - 16584
 
 
Doknr. 
 
146752
 
 
Dato
 
02-06-2014
Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne aftalte i sommeren 2013 syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor, som skal fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. 
 
Aftalen understøttes af en række initiativer, herunder oprettelse af Center for Offentlig Innovation, gennemførelse af en stribe styringslaboratorier samt en kommunikationsindsats. 
 
www.modernisering.nu/7-principper kan der findes mere information om de enkelte initiativer, kommunikationsindsatsen og om partssamarbejdet om modernisering. 
 
Inspirationsarrangementer: ”Vær med til at forny den offentlige sektor”
 
Som led i kommunikationsindsatsen planlægges og afvikles en række inspirationsarrangementerne under titlen ”Vær med til at forny den offentlige sektor” i løbet af første halvår 2014. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne, der står bag arrangementerne. 
 
Formålet med arrangementerne er at starte en lokalt forankret debat om arbejdet med offentlig fornyelse. Desuden skal arrangementerne bidrage til at skabe opmærksomhed og drøftelser omkring de 7 principper for samarbejde om modernisering og inspirere til offentlig fornyelse.
 
Til hvert arrangement drøftes konkrete innovative tiltag fra offentlige arbejdspladser med de folk, der selv har arbejdet med at forny den offentlige sektor.
 
Der er planlagt i alt fem arrangementer – en i hver region. Der er indtil nu afholdt tre arrangementer.
 
Arrangementerne har været meget populære, og det første arrangement blev således ”udsolgt” på knap et døgn. Deltagerne har bestået af en bred skare af medarbejdere, tillidsrepræsentanter politikere, ledere på forskellige niveauer og. Økonomi- og indenrigsministeren, formænd og næstformænd fra Akademikerne, FTF og OAO, lokale borgmestre og regionsrådsformænd har deltaget i paneldebatter ved arrangementerne.
 
Center for Offentlig Innovation har også været til stede ved arrangementerne, og centerleder Pia Gjellerup fungerer som ordstyrer for arrangementernes paneldebat.
 
Praktisk information om inspirationsarrangementerne
 
 • 24. marts
Det Danske Filminstitut, København
140 deltagere (fuldt booket)
Tovholderorganisation: Økonomi- og Indenrigsministeriet
 
 • 7. april
Landsbyen Sølund, Skanderborg: 251 deltagere
Tovholderorganisation: KL
 
 • 12. maj
IBC Innovationsfabrikken, Kolding: 168 deltagere  
Tovholderorganisation: KL
 
 • 16. juni
Aalborg Universitetshospital: 115 deltagere
Tovholderorganisation: Danske Regioner
 
 • 17. juni
Roskilde Sygehus: 115 deltagere 
Tovholderorganisation: Danske Regioner
 
Udgifter og brug af medarbejderressourcer til inspirationsarrangementer og øvrig kommunikationsindsats i regi af partssamarbejdet om modernisering
Udgifterne til de tre afholdte arrangementer forventes at udgøre i alt 112.956 kr. Disse udgifter dækker bl.a. leje af lokaler, teknisk assistance og forplejning til deltagere. 
Udgifterne til de to resterende arrangementer er endnu ikke fastlagt og vil bl.a. afhænge af endeligt deltagerantal og valg af forplejning.
 
I tillæg til ovenstående udgifter er der udarbejdet deltagermateriale (”aktivitetspakker”) til arrangementerne, og udgifterne inkl. grafisk opsætning og tryk til deltagermateriale udgør for samtlige fem arrangementer 56.983 kr. 
 
Det er ikke opgjort, hvor mange medarbejderressourcer, der er anvendt til at planlægge og afvikle arrangementerne. Det er forskelligt fra arrangement til arrangement, hvilke organisationer, der har investeret medarbejderressourcer i planlægning og afvikling. Fx brugte Økonomi- og Indenrigsministeriet som tovholder flere medarbejderressourcer i forbindelse med det første arrangement hos Det Danske Filminstitut, end ved andet arrangement, hvor KL var tovholder og var i tæt samarbejde med bl.a. Skanderborg Kommune om arrangementet. 
 
I tillæg til udgifterne forbundet med inspirationsarrangementerne har der være udgifter på ca. 120.000 kr. forbundet med den øvrige kommunikationsindsats i regi af partssamarbejdet om modernisering. Disse udgifter omfatter udarbejdelse af en samlet visuel identiet for partssamarbejdet, logo, bannere til parternes hjemmesider (se fx banner på www.oim.dk), grafisk opsætning af startpakke og udarbejdelse af måltegnet skabelon (brevpapir) til brug for kommunikation i regi af partssamarbejdet. Medarbejderressourcer til denne bredere kommunikationsindsats, herunder til udarbejdelse af startpakke samt diverse artikler, debatindlæg og interviews indgår som almindelig drift hos de deltagende parter.
 
På hjemmesiden www.modernisering.nu præsenteres kommuner, regioner og statens arbejde med at modernisere den offentlige sektor. Man kan også læse om regeringens visioner for moderniseringen af den offentlige sektor, se de konkrete tiltag, som regeringen allerede har gennemført og læse eksempler på innovative moderniseringsprojekter. Hjemmesiden blev lanceret primo 2013 i sammenhæng med arbejdet med modernisering og altså i udgangspunktet uafhængigt af de aktuelle inspirationsarrangementer.
 
På undersiden www.modernsiering.nu/7-principper kan man bl.a. læse mere om partssamarbejdet om modernisering, om de 7 principper for samarbejde om modernisering, inspirationsarrangementerne og hente en startpakke til offentlig fornyelse. 
 
Undersiden med de 7 principper, herunder inspirationsarrangementerne, blev lanceret i forbindelse med udsendelse af startpakken til offentlig fornyelse den 4. marts 2014. Tilføjelsen af undersiden har ikke i sig selv givet øgede driftsomkostninger af betydning og har primært krævet lidt ekstra redaktionelt arbejde bl.a. i forbindelse med inspirationsarrangementerne. 
 
 
Tabel 1. Aktiviteten på hjemmesiden www.modernisering.nu målt på antal sidevisninger, brugere og gns. sessionsvarighed før og under lancering af inspirationsarrangementer og startpakke..

 

Note: Baseret på statistik fra Google Analytics. Definition af kategorier (sidevisninger, brugere m.v.) er Google Analytics standarddefinitioner.

 
I tabellen sammenlignes perioden fra udsendelsen af startpakken til nu (04/03/14 til 26/05/14) med den forudgående periode (10/12/13 til 03/03/14). De to perioder er ikke nødvendigvis fuldstændig sammenlignelige, men sammenligningen giver alligevel en klar indikation af at promovering af siden har hævet aktivitetsniveauet. Det fremgår af tabellen, at der har været en væsentlig stigning i antallet af brugere og sidevisninger samt et mindre fald i den gennemsnitlige sessionsvarighed.
 
Der har især været stor aktivitet på siden i forbindelse med udsendelse af startpakken til ministerier, kommuner og regioner, de enkelte inspirationsmøder og kronikken, ”Ud med papirbunker og bureaukratibøvl”, som partnerne havde i Berlingske den 24. marts. Forklaringen på stigning i antallet af sidevisninger og brugere henføres til, at siden er blevet promoveret i forbindelse med disse tiltag og arrangementer.
 
Social- og Indenrigsministeriet på DenOffentlige.dk Økonomi- og Indenrigsministeriet
Aktivitet: Artikler: 22 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.