TA-sagen: 128 politikere delte 9.151.197 kroner i 2012

Mens langt de fleste lokalpolitikere dækker det politiske arbejde over deres vederlag, fik 128 politikere i 2012 i gennemsnit godt 70.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere mindst 26 politikere fik et ukendt beløb. Indenrigsministeriet erkender, at der er problemer.

Ud af godt 2400 lokalpolitikere gør en forsvindende lille del brug af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Tyve politikere fik 100.000 eller mere i 2012. Den enorme forskel rejser tvivl om reglerne bruges rigtigt eller hundredvis af lokalpolitikere hvert år snyder sig selv for tusindvis af kroner for deres politiske arbejde.

Læs også sagen om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

“Uffe Thorndals undersøgelse rejser tvivl om kommunernes administration af reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Uffe Thorndal har løbende orienteret Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet om sine undersøgelser, og ministeriet følger Statsforvaltningens behandling af de konkrete sager. Det er Statsforvaltningen, der i første instans varetager tilsynet med, at kommunerne overholder lovgivningen,” siger Christina Ekmann, der er kontorchef for juridisk kontor i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tyve lokalpolitikere fik over 100.000 i tabt arbejdsfortjeneste i 2012. Omvendt viser gennemgangen også, at fire lokalpolitikere havde et reelt tabt på ordningen i 2012, mens yderligere otte politikere fik erstattet under 10.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Der er således et enormt spænd i erstatning blandt de politikere, der gør brug af ordningen. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er der grund til at kigge på reglerne.

“Det er vores indtryk, at det bl.a. giver udfordringer for kommunerne at vurdere, hvilke krav der skal stilles til selvstændige erhvervsdrivendes dokumentation for deres tab. Det er en konkret vurdering, som den enkelte kommunalbestyrelse må foretage. Men der er med Uffe Thorndals undersøgelse også noget der tyder på, at der i nogle kommuner er behov for et bedre kendskab til reglerne,” siger Christina Ekmann til DenOffentlige.

Hemmelighedskræmmeri

For de fleste politikere er det en underskudsforretning, at være aktiv i lokalpolitik. Vederlaget er betragtet som urimeligt lavt og de senere år er kravene til arbejdsindsatsen steget væsentligt. Særligt politikere, der skal betale for det politiske arbejde ved at arbejdsgiver modregner i lønnen for det antal timer, det politiske arbejde stjæler, er hårdt ramt. 

Derfor findes ordningen om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Prisen for at deltage i ordningen er et nedslag på 20.000 kroner i det vederlag, som lokalpolitikeren modtager. Kontoen begynder med andre ord i minus sammenlignet med kolleger, der klarer sig med vederlaget.

Langt de fleste fik udbetalt tusindvis af kroner og det kun i nogle tilfælde, at der foreligger egentlig dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste. Det viser tidligere borgmester Uffe Thorndahls omfattende gennemgang af området.

I ni kommuner, hvor 24 politikere har brugt ordningen, ønsker man foreløbig ikke at oplyse, hvor meget der er udbetalt til politikerne, og i yderligere tre kommuner (Hjørring, Næstved, Vesthimmerland) oplyser kommunen det samlede udbetalte beløb samt navne på de i alt 15 politikere, der gjorde brug af ordningen i 2012. I regionerne er det kun Region Hovedstaden, der slet ikke bruger reglerne om tabt arbejdsfortjeneste, og hverken Region Sjælland eller Region Nordjylland ønsker at oplyse mere end det samlede udbetalte beløb, mens Region Midtjylland og Region Syddanmark oplyser navne samt det samlede beløb.

I forbindelse med sin omfattende kortlægning af området har tidligere borgmester Uffe Thorndahl løbende orienteret Økonomi- og Indenrigsministeriet og rejst en række spørgsmål overfor Statsforvaltningen. Sagerne har foreløbig medført en brevudveksling mellem ministeriet og Statsforvaltningen, som DenOffentlige er i besiddelse af. På baggrund af Uffe Thorndahls afsløringer vil Økonomi- og Indenrigsministeriet kigge nærmere på ordningen og drøfte med blandt andet KL om der er brug for initiativer.

“Vi vil fortsætte med at følge de konkrete sager i Statsforvaltningen. Ministeriet kan som øverste tilsynsmyndighed udtale sig om spørgsmål, der har principiel eller generel betydning eller er af alvorlig karakter. Herudover vil ministeriet drøfte med KL, om der er behov for generelle initiativer,” siger Christina Ekmann.

Få det fulde overblik i sagen ved at klikke på "Tabt arbejdsfortjeneste" herunder.

Emneord: TA, Tabt arbejdsfortjeneste
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 16.09.14 Politik
  Tabt arbejdsfortjeneste: Politikere betaler penge tilbage

  Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. l så fald reduceres det faste vederlag. Kolding Kommune har haft Deloitte til at stå for en uvildig undersøgelse af udbetalingerne i årene 2010-2014.

 • 06.05.14 Politik
  Ekstra revision af tabt arbejdsfortjeneste

  Sideløbende med at Statsforvaltningen beder 40 kommuner undersøge reglerne for tabt arbejdsfortjeneste til politikerne, beder Kolding Kommune et revisionsselskab om en uvildig undersøgelse af forholdene.

 • 23.04.14 Politik
  Struer Kommune ændrer på reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

  En Deloitte-rapport viser, at Struer Kommunes retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er for uklare. Nu vil kommunen ændre reglerne

 • 28.03.14 Politik
  Politikeres løn skal undersøges

  Det skal være mere gennemskueligt, hvad politikere får i løn. Et bredt flertal i Folketinget er derfor blevet enige om at nedsætte en kommission, der skal udarbejde et samlet forslag til den fremtidige aflønning af ministre, folketingspolitikere, borgmestre og regions-rådsformænd.