Tandlæger hjælper socialt udsatte

Fem ud af kommunens otte private tandlægeklinikker plus den kommunale tandpleje er gået ind i det frivillige arbejde med at tilbyde socialt udsatte gratis tandlægebehandling

Socialt udsatte borgere har generelt en ringere almen sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Et af de helt centrale temaer i socialt udsattes sundhedstilstand er en dårlig tandsundhed.


Dårlig tandsundhed kan medføre både kroniske smerter, (øget) misbrug i tilfælde hvor stof eller alkohol benyttes som smertelindrende og sundhedsmæssige, sociale og personlige problemer. Derfor har tandlæge Peter Anthonisen fra Skjern taget initiativ til opstart af en frivilligklinik, hvor socialt udsatte borgere kan få gratis tandpinebehandling.

- Det er et vigtigt tilbud, fordi borgerne i målgruppen reelt står uden behandlingsmuligheder, og det at kunne blive afhjulpet tandsmerter vil give en bedre livskvalitet og kan i nogle tilfælde være første skridt til, at borgeren også får det bedre på andre områder, siger Peter Anthonisen.

Tandpleje for socialt udsatte er møntet på borgere med svære tandsmerter eller tandbylder, når borgerne samtidig ikke er omfattet af tilbud om specialtandpleje eller omsorgstandpleje og heller ikke kan gøre brug af normaltilbuddet fra private tandklinikker på grund af sociale forhold.

Individuel vurdering

For at komme i betragtning til tandpleje for socialt udsatte skal man have en livssituation, som er præget af udsathed i forhold til længerevarende misbrug af rusmidler, periodevis hjemløshed eller stor ustabilitet i forhold til boligforhold, væsentlige psykiske problemstillinger eller betydeligt nedsatte sociale kompetencer.

- Det vil dog altid bero på en individuel vurdering af ovenstående forhold, om borgeren er omfattet af ordningen, understreger Peter Anthonisen.

Projektet, der bliver afviklet en aften hvert kvartal på den kommunale tandplejeklinik i Ringkøbing, er et samarbejde mellem Sundhedscenter Vest, Beskæftigelse, Den kommunale tandpleje, Handicap & Psykiatri, Frivilligcentret og de private frivillige tandlæger og klinikassistenter.

Første behandlingsaften er den 22. oktober i Ringkøbing, hvor der er mulighed for, at ti patienter kan få behandlet deres mest akutte tandproblem.

Fakta:

For at starte projektet har det været nødvendigt at anskaffe en del udstyr. Projektet har fået bevilliget penge fra OAK-fonden, Ø-stifterne og kommunens §18-midler. OAK-fonden har givet det største bidrag, som har gjort det muligt at købe de nødvendige instrumenter. Desuden har projektet fået bevilliget pc og journalsystem fra Aldente, og Cenger Skandinavia har bidraget med en god rabat på indkøb af instrumenter og øvrigt udstyr.

Emneord: Tandlæger, Socialt udsatte, Tandpleje, Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune på DenOffentlige.dk Ringkøbing-Skjern Kommune
Aktivitet: Artikler: 78 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
  • 01.10.15 Elise Andersen
    Tandbehandling til udsatte

    Det er godt - håber, at det også kommer til at gælde for indsatte. JobUpdate er et projekt, der arbejder i Statsfængslet i Sdr. Omme. En del personer er efter langvarig misbrug så smerteplaget af deres tænder, at det ikke er muligt, at få dem i arbejde.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også