Tendenser i arbejdet med digitale kompetencer

Mange statslige arbejdspladser gennemfører digitale omstillinger. Men hvad er baggrunden for omstillingerne? Hvilke kompetencer har de fokus på? Og hvilke metoder anvender de? Vi har samlet en række tendenser fra arbejdet med digitale kompetencer.

Kompetencesekretariatet er løbende i kontakt med statslige arbejdspladser, der gennemfører kompetenceudvikling i forbindelse med en digital omstilling. Indsatserne er forskellige, og er alle udformet ud fra den baggrund og udfordring, som er på den enkelte arbejdsplads.

Vi har nedenfor samlet et overblik over baggrunde og udfordringer, samt hvilke kompetencer, der udvikles.

Baggrunde og udfordringer for indsatser

Blandt de mest hyppige årsager til, at kompetenceindsatsen igangsættes er følgende:

 • Digital udvikling som strategisk satsning
 • Effektivisering
 • Nye ændrede opgaver som følge af digitalisering
 • Nye it-systemer/teknologier
 • It- eller datasikkerhed
 • Big data/anvendelsen af data

Eksempler på kompetencer, der skal udvikles

For år tilbage så vi ofte it-projekter knyttet til et enkelt område. Nu ser vi en stigende tendens til, at indsatsen griber ind i hele organisationens virke. Det knytter sig ofte op til en erkendelse af, at de forskellige områder er eller bliver hinandens forudsætninger.

Når statslige arbejdspladser gennemfører digitale omstillingsprojekter, så handler kompetenceudviklingen oftest om:

 • Digitalt mindset/kultur/forandringsparathed
 • Optimering af arbejdsgange/strøm til manuelle arbejdsgange
 • Almene kompetencer, dansk, it mv.
 • Metoder til digital innovation, sprint mv.
 • Projekt- og teamledelse/deltagelse
 • Nye underviserkompetencer i forhold til digitale værktøjer
 • Serviceadfærd, kommunikation
 • Samarbejde, social kapital
 • Digital ledelse
 • It-sikkerhed – datasikkerhed
 • Specialistkompetencer i forhold til it, teknologi eller data

Metoder til digital omstilling

Digitale omstillingsprojekter på statens arbejdspladser gør ofte brug af disse metoder:

 • Afklaring af kompetencebehov, målinger mv. tæt koblet til omstillings- og forandringsprojekter
 • Kurser og uddannelse koblet med anvendelse i praksis
 • Train-the-trainer, digitale frontløbere/ambassadører
 • Afsæt i MUS og kompetencestrategi samt digitaliseringsstrategi
 • Inspiration fra andre organisationer i ind- og udland
 • Innovationspraktik
 • Organisationsudvikling. Ændring af roller og opgaver mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes. Ændrede relationer mellem medarbejdere og brugere
 • Sidemandsoplæring og nabotræning
 • Sprintplanlægning og eksekvering
 • Udarbejdelse af læringsmål og impact map
 • Innovative tilgange til at styrke effekten af institutionens kerneopgaver til gavn for brugerne.

Tendenser stammer fra projektrådgivninger

Tendenserne er i særligt indhentet fra Kompetencesekretariatets projektrådgivning i forbindelse med overenskomstparternes tidligere fond Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser.

Fondsmidlerne har ført til mange projekter, der fremmer kompetenceudvikling i forbindelse med digital omstilling. En række projekter er fortsat kørende og Kompetencesekretariatet indhenter løbende inspiration fra disse projekter.

Emneord: Digitale forandringer, Digitalisering, Digitale kompetencer, Kompetencesekretariatet, 250918
Kompetencesekretariatet på DenOffentlige.dk Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. På vegne af overenskomstparterne understøtter vi det fælles arbejde med kompetenceudvikling...
Aktivitet: Artikler: 8 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også