Ti arbejdsomme år for bedre kommunal velfærd

Kommunalreformen kan fejre ti års jubilæum i år. Det har været ti arbejdsomme år, som har gjort kommunerne til hovedaktør på velfærd med det borgerrettede perspektiv i centrum.

1. januar var det ti år siden, at Danmarkskortet forandrede udseende med 98 nye kommuner og en forandret opgaveportefølje. Amterne forsvandt, og fem regioner opstod. Hvis jeg blev vækket kl. 03 om natten og spurgt: ”Har Kommunalreformen været god eller skidt for Danmark?”, ville jeg uden stor betænkningstid og tøven sige: Rigtig god! Det har været ti års slidsomt arbejde, men også ti år med mange kommunale velfærdsfremskridt.

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 

Helt overordnet vil jeg fremhæve borgerperspektivet, hvor vi har haft og stadig har et vedholdende fokus på at inddrage og gøre borgerne ansvarlige for eget liv og velfærd. Kommunerne er ikke længere blot leverandører af ydelser og borgerne passive modtagere. Et tydeligt eksempel er, når vi har at gøre med borgere med behov for genoptræning.

Højere niveau af specialisering
Kommunerne overtog som bekendt en lang række opgaver fra amterne på sundhedsområdet, herunder handicap- og psykiatriopgaver. Og i de forløbe ti år har vi set stor progression hos borgere på området. Vi tilbyder langt bedre boliger i dag end tidligere, og der er ikke bare tale om opbevaring, men om en målrettet, rehabiliterende tankegang. Graden af specialisering er sammen med serviceniveauet, blandt andet på området for hjælpemidler, vokset betydeligt.

Meget er også lykkedes på beskæftigelsesområdet, hjulpet på vej af blandt andet flere reformer. De kommunale jobcentre arbejder hårdt på at ingen skal være ’parkeret’ på varige ydelser, men være en aktiv og bidragende del af både arbejdsmarked og samfund. Vi har taget lovgivningen til os med uddannelsessigtet for de unge, vi arbejder over kommunegrænserne i jobsøgningen og har en virksomhedsrettet tilgang.

Vi har ikke kun én indgang
Men jo, kommunalreformen har da også trukket sine mindre flatterende spor. Spørger man borgerne, som blandt andet blev lovet ’én indgang’ til hele systemet, vil de fleste nok ryste på hovedet og sige, at døren ind til rådhuset ligger mange forskellige steder.

Oplevelsen af siloer trives i bedste velgående. I min optik er siloer ikke kun af det onde. Det er en måde at levere den ekspertviden, som i stigende grad efterspørges af borgere og samarbejdspartnere. Men vi skal sikre at det tværgående samarbejde vinder frem, for at borgeren oplever større sammenhæng.

Her er fx den rehabiliterende tankegang på sundhedsområdet en byggesten på vejen, hvor fagligheder på tværs af forvaltninger dagligt i tæt samarbejde om at få syge borgere tilbage som aktive medspillere i eget liv og i samfundet. Det samme gælder på hjerneskadeområdet, hvor vi arbejder på tværs af sundhed, handicap og beskæftigelse.

Endelig vil jeg fremhæve forebyggelsesområdet, hvor vi har løftet den borger- og patientrettede indsats. KOL-skolerne er et eksempel. De er med til at nedbringe antallet af genindlæggelser, når borgernes funktionsniveau bliver bedre. Og aldrig er så mange genoptræningsplaner blevet ført ud i livet, som vi gør i kommunerne nu.

Hovedaktør på velfærd
Så efter ti år med kommunalreformen vil jeg sige: Kommunerne er i dag hovedaktør på velfærdsområdet – med et øget samarbejde med private aktører inden for både beskæftigelse, ældre- og det specialiserede socialområde. Og det er i parentes bemærket en udvikling, som er sket i en tidsperiode med noget nær økonomisk nulvækst – samtidig med at vi har medfinansieret væksten på sundhedsområdet og håndteret konsekvenserne af aktivitetsstigningen i sundhedsvæsenet med meget hurtigere udskrivning og udvikling af alternative kommunale sundhedstilbud.

I samme periode har vi været bannerførere på for gentænkningen af de fagprofessionelle rolle, borgerrollen og den enorme betydning, civilsamfundet spiller for at fastholde et bæredygtigt og sammenhængende velfærdssamfund. Det mener jeg, at vi har god grund til at være stolte af og er en udvikling, vi vil forfølge også i de næste ti år.

Emneord: Strukturreform, Kommunalreform, FSD, Helle Linnet, Ledelsesavisen, Velfærdsdebatten
FSD Socialchefer i Danmark på DenOffentlige.dk Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark blev etableret i 1913 under navnet ”Foreningen af Forsørgelsesinspektører og kommunale Afdelingschefer ved...
Aktivitet: Artikler: 60 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Politik
  Dennis K og Jørn Neergaard om et liv i magtens cirkler

  Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.