Tid til et mere nuanceret syn på ressourcer

Måske er det tid til at se på, at sundhedsadministrative medarbejdere ikke kun kan være aflastende for frontpersonalet i forbindelse med bestemte opgaver, men at de også kan bidrage med nye perspektiver i et sundhedsvæsen under pres.

Rekrutteringsproblematikker, øget kompleksitet, behov for nye og andre kompetencer og opgaveglidning i forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt koblingen mellem de forskellige sektorer er nogle af de udfordringer, som kommuner og regioner står med i disse år.

Der mangler ikke undersøgelser til at understøtte det faktum, at både læger og sygeplejersker bruger enorme mængder tid på dokumentation, og at en frigivelse af den tid vil kunne betyde mere tid til direkte kontakt med borgere og patienter. Jeg tror, det bliver svært at finde en kommune, hvor de fleste ikke har en grad af frustration over fx FSIII, enten i forhold til implementering, brug eller forståelse. Dokumentation er vigtig i alle dele af sundhedsvæsnet, ligesom rekruttering af personale er. Men er vi kloge nok på, hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs af faggrænser? Og er der et potentiale for at inddrage andre personalegrupper i arbejdet med sikre mere koordinerede borgerforløb?

Jeg ved det ikke, og det er heller ikke mig bekendt undersøgt på tværs af sektorer. 

Lægesekretærer er overset i reform

Nathali Schaap Degn, formand for Danske Lægesekretærer (DL) har i et debatindlæg i Jyllands-Posten den 26. februar 2019 påpeget, at det er ærgerligt, at det sundhedsadministrative personale ikke i højere grad er indtænkt i regeringens udspil til en sundhedsreform. I sit debatindlæg påpeger hun specielt lægesekretærer som en vigtig aktør til at løse nogle af fremtidens udfordringer i forhold til registreringer og dokumentation.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

Lægesekretærer har formel uddannelse og mulighed for videreuddannelse, og jeg er meget enig med Nathali Schaap Degn i, at lægesekretærer kan være en del af løsningen på flere af udfordringerne i sundhedsvæsnet. 

Uudnyttet potentiale i administrativt personale

Men lægesekretærer finder man få steder i det kommunale sundhedsvæsen – og det er måske en fejl? Men der er også mange andre vigtige sundhedsadministrative medarbejdere både på hospitaler, i praksissektoren og i den kommunale sundheds- og ældrepleje. Ved vi egentlig, om der her er et uudnyttet potentiale for at løse nogle af fremtidens udfordringer? 

Måske lægesekretærerne og andre sundhedsadministrative medarbejdere er de personalegrupper, som besidder ukendte kompetencer eller motivation for at få kompetencer til i højere grad at være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer.

Kan både aflaste og bidrage

Måske det også er tid til at se på, at de sundhedsadministrative medarbejdere ikke kun kan være aflastende for frontpersonalet i forbindelse med bestemte opgaver, men at de sundhedsadministrative medarbejdere rent faktisk kan bidrage med nye perspektiver og muligheder for at løse specielt nogle af de koordinerende opgaver? 

Emneord: COK, Dorte Vilstrup, Sundhedsområdet, Fagprofessionelle, Tværfagligt samarbejde, Dokumentationskrav, 270319
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 133 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 02.06.19 Sundhed
  Mange er uden arbejde fem år efter hjernerystelsen

  En tilsyneladende banal hjernerystelse kan få langvarige konsekvenser – patienter med vedvarende smerter har nemlig markant større risiko for, at de fem år efter enten er arbejdsløse eller på førtidspension, viser ny stor undersøgelse.

 • 03.05.19 Sundhed
  Tryggere vej fra sygehus til eget hjem

  En sygeplejerske fra Lejre Kommune får nu sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er at gøre det tryggere at vende hjem efter indlæggelsen.

 • 09.04.19 Uddannelse
  COK investerer i nye uddannelser

  Med et overskud på knap 2 mio. kr. er COKs regnskab afsluttet og godkendt. COKs bestyrelse har valgt at anvende overskuddet på at udvikle nye uddannelsesforløb i samarbejde med landets kommuner.

 • 27.03.19 Infrastruktur
  Regeringen og DF: Kommuner skal overtage al kollektiv trafik

  Kommunerne overtager ansvaret for den regionale trafik som følge af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Dermed bliver organiseringen af den lokale og regionale trafik forenklet, og beslutningerne træffes tættere på borgerne.

 • 26.03.19 Bæredygtighed
  Flere end nogensinde tog en gratis nat i naturen i 2018

  Der var sidste år over 177.000 bookinger af overnatning i det fri på en af Naturstyrelsens store lejrpladser med primitive forhold i 2018. Det er et rekordstort antal, som har sovet under åben himmel i den danske natur.