Tillykke med valget

Velkommen til de nyvalgte kommunalpolitikere og opgaven med at prioritere og lede udviklingen i den offentlige, lokale velfærd.

Til årsskiftet træder I som medlemmer af landets 98 kommunalbestyrelser ind i det traditionsrige, men også foranderlige, danske kommunestyre. Her bliver jeres opgave at bygge bro mellem lovkrav, borgernes forventninger og forskellige politiske holdninger. 

Kommunernes opgaver og myndighedsrolle forandrer sig hele tiden. Forventningen om effektiviseringer, moderniseringer og nye måder at samarbejde på fortsætter med at vokse. Som nyvalgte kommunalpolitikere overvejer I sikkert allerede, hvordan I bedst varetager opgaven i en tid, hvor kampen om ressourcer langt fra er spillet færdigt. 

Som kommunalpolitiker er det vigtigt at understøtte udviklingen af det kommunale folkestyre og sikre, at kommunen er gearet til at håndtere fremtidens udfordringer. Evnen til at tilpasse sig er forudsætningen for, at kommunestyret kan fastholde sin legitimitet og effektivitet. 

Det er netop kommunernes vilje og evne til at løse nye opgaver, tage ny teknologi og nye arbejdsformer i brug, der har gjort kommunerne til en vigtig forandringsmotor i det danske velfærdssamfund.

At stå i spidsen for forandringsmotoren – hovedleverandøren af velfærd og vækst – stiller store krav til jer kommunalpolitikere – ikke bare lokalt, men også regionalt og tværkommunalt. 

I de næste 4 år bliver det jeres opgave at prioritere og lede den lokale velfærd og udvikling. Som kommunalbestyrelse skal I vise, at I evner at navigere mellem det at være initiativtager til en bæredygtig udvikling og garant for effektive kommunale løsninger. 

Det er jer, der fastlægger kommunens politiske indsatsområder. Hvordan tiltrækker jeres kommune fx arbejdspladser og børnefamilier? Hvordan forholder I jer til den digitale udvikling? Og hvordan understøtter I, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse?

Et stærkt og levende lokaldemokrati er ingen selvfølge. Her spiler kommunalbestyrelsen også en særlig rolle i forhold til at udvikle samspillet mellem de forskellige lokale interesser. Det er jer, der er tættest på borgerne – både i det nære og i det svære. I skal lytte til og ikke mindst prioritere mellem de mange og ofte modstridende ønsker til udviklingen af kommunens service. Der vil også være en forventning om, at I kan formidle, hvorfor og hvordan jeres beslutninger i kommunalbestyrelsen gør en forskel.

COK har ikke alle svarene på de mange spørgsmål ej heller løsningerne på de mange udfordringer. Til gengæld har vi 50 års erfaring som kommunernes forening og læringspartner. Det gør os i stand til at facilitere rum, hvor I som kommunalpolitikere gennem dialog kan få sparring og udveksle erfaringer om fremtidens kommunestyre, konkrete dilemmaer og politisk lederskab.

Med afsæt i mange års erfaring og et unikt kendskab til de danske kommuner udbyder COK i begyndelsen af 2018 de eftertragtede Kattegat-kurser. Her kan I som nyvalgte blive introduceret til de mange opgaver som kommunalpolitiker, få indsigt i den kommunale myndighedsrolle og etablere netværk med andre nyvalgte.

Velkommen i foreningen COK, vi glæder os til det kommende samarbejde med jer. 

Indlægget har været bragt på danskekommuner.dk

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.