Tillykke med valget

Velkommen til de nyvalgte kommunalpolitikere og opgaven med at prioritere og lede udviklingen i den offentlige, lokale velfærd.

Til årsskiftet træder I som medlemmer af landets 98 kommunalbestyrelser ind i det traditionsrige, men også foranderlige, danske kommunestyre. Her bliver jeres opgave at bygge bro mellem lovkrav, borgernes forventninger og forskellige politiske holdninger. 

Kommunernes opgaver og myndighedsrolle forandrer sig hele tiden. Forventningen om effektiviseringer, moderniseringer og nye måder at samarbejde på fortsætter med at vokse. Som nyvalgte kommunalpolitikere overvejer I sikkert allerede, hvordan I bedst varetager opgaven i en tid, hvor kampen om ressourcer langt fra er spillet færdigt. 

Som kommunalpolitiker er det vigtigt at understøtte udviklingen af det kommunale folkestyre og sikre, at kommunen er gearet til at håndtere fremtidens udfordringer. Evnen til at tilpasse sig er forudsætningen for, at kommunestyret kan fastholde sin legitimitet og effektivitet. 

Det er netop kommunernes vilje og evne til at løse nye opgaver, tage ny teknologi og nye arbejdsformer i brug, der har gjort kommunerne til en vigtig forandringsmotor i det danske velfærdssamfund.

At stå i spidsen for forandringsmotoren – hovedleverandøren af velfærd og vækst – stiller store krav til jer kommunalpolitikere – ikke bare lokalt, men også regionalt og tværkommunalt. 

I de næste 4 år bliver det jeres opgave at prioritere og lede den lokale velfærd og udvikling. Som kommunalbestyrelse skal I vise, at I evner at navigere mellem det at være initiativtager til en bæredygtig udvikling og garant for effektive kommunale løsninger. 

Det er jer, der fastlægger kommunens politiske indsatsområder. Hvordan tiltrækker jeres kommune fx arbejdspladser og børnefamilier? Hvordan forholder I jer til den digitale udvikling? Og hvordan understøtter I, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse?

Et stærkt og levende lokaldemokrati er ingen selvfølge. Her spiler kommunalbestyrelsen også en særlig rolle i forhold til at udvikle samspillet mellem de forskellige lokale interesser. Det er jer, der er tættest på borgerne – både i det nære og i det svære. I skal lytte til og ikke mindst prioritere mellem de mange og ofte modstridende ønsker til udviklingen af kommunens service. Der vil også være en forventning om, at I kan formidle, hvorfor og hvordan jeres beslutninger i kommunalbestyrelsen gør en forskel.

COK har ikke alle svarene på de mange spørgsmål ej heller løsningerne på de mange udfordringer. Til gengæld har vi 50 års erfaring som kommunernes forening og læringspartner. Det gør os i stand til at facilitere rum, hvor I som kommunalpolitikere gennem dialog kan få sparring og udveksle erfaringer om fremtidens kommunestyre, konkrete dilemmaer og politisk lederskab.

Med afsæt i mange års erfaring og et unikt kendskab til de danske kommuner udbyder COK i begyndelsen af 2018 de eftertragtede Kattegat-kurser. Her kan I som nyvalgte blive introduceret til de mange opgaver som kommunalpolitiker, få indsigt i den kommunale myndighedsrolle og etablere netværk med andre nyvalgte.

Velkommen i foreningen COK, vi glæder os til det kommende samarbejde med jer. 

Indlægget har været bragt på danskekommuner.dk

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.