Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø justeres

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil justere tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, så det sikres, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser.

Justeringen foretages i lyset af, at arbejdsmarkedets parter ikke har kunnet opnå enighed om fælles anbefalinger til, hvornår Arbejdstilsynet skal gribe ind, når det handler om det psykiske arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:


”I Danmark har vi en stærk tradition for, at arbejdsmarkedets parter er med til at sætte rammerne for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø – og det er meget beklageligt, at parterne denne gang ikke kan blive enige. Vi står dermed i en situation, hvor de nuværende rammer for tilsynet er i fare for at falde bort, og som ansvarlig minister har jeg derfor besluttet at gennemføre en justering af reglerne, så der skabes ro om området.”

LÆS OGSÅ: Regeringen vil skære på Arbejdstilsynet

”Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have alvorlige konsekvenser for den enkeltes sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø fungerer – og den kommende justering skal sikre, at der fortsat er klare rammer for, hvornår og hvordan Arbejdstilsynet kan gribe ind.”

Justeringen indebærer, at Arbejdstilsynet fremover får ret til at gennemføre uovervågede samtaler med de ansatte. Samtidig kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet vil også udarbejde en vejledning om, hvordan virksomheder kan forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Arbejdsmarkedets parter har taget den politiske løsning til efterretning og bakker fortsat op om anbefalingerne i det såkaldte Metodeudvalg, der siden 1995 har dannet grundlag for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Anbefalingerne fra Metodeudvalget handler grundlæggende om, hvad Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om i relation til psykisk arbejdsmiljø.

Rigsrevisionen stillede i 2015 spørgsmål ved, om anbefalingerne er tidssvarende, og derfor besluttede den daværende beskæftigelsesminister, at parterne bag Metodeudvalget skulle genindkaldes. Parterne har derfor gennemgået anbefalingerne men har altså ikke kunnet nå til enighed om en justering af anbefalingerne.

Justeringerne skal gennemføres ved henholdsvis lovgivning (Arbejdstilsynets samtaler med ansatte) og bekendtgørelse (krænkende handlinger), og arbejdet påbegyndes nu.

Emneord: Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmiljø, Psykisk arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet på DenOffentlige.dk Beskæftigelsesministeriet
Aktivitet: Artikler: 125 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også