Karen Lumholt går et skridt tilbage i tænketanken Cura

Ledelse

09/5/16 11:05

Nick Allentoft

Tænketanken Cura virkeliggør nu visionen om at være en netværksbaseret tænketank. Med det nye fokus er Karen Lumholt ikke længere talsperson for Cura.
I februar dette år søsatte tænketanken Cura et nyt initiativ, Cura Netværk, der består af ca. 60 fagpersoner og praktikere, der er inspirererede af Curas aktiviteter de senere år. Netværket er i høj grad en realisering af Curas vision om at være en netværksbaseret tænketank, der repræsenterer et alternativ til både liberalisme og socialisme. Inspirationen er personalismen, som har været omdrejningspunktet for de udgivelser, som Cura har støttet: bogen ”Det fælles bedste” og antologierne ”Det relationelle menneske” og ”Det personlige samfund”.

I forbindelse med disse udgivelser har Cura arbejdet for større synlighed i medierne. Denne synlighed nedprioriter Cura nu til fordel for at opbygge netværk. Karen Lumholt har været tænketankens direktør fra maj 2014  til september 2015 og derefter frivillig talsperson. Bjarke Friis, bestyrelsesformand for Cura, siger:

- Karen Lumholt har ydet en fantastisk indsats for Cura med synlighed i medierne. Karen har en imponerende fornemmelse for at sætte en dagsorden, og kan vinkle synspunkter på en måde, der har aktualiseret begrebet personalisme i samfundsdebatten.   Etableringen af Cura Netværk er blevet mulig i kraft af synligheden i medierne og den interesse, som er opstået i kølvandet på de sidste to års aktiviteter. Karen Lumholt vil selv fortsat være aktiv i Cura Netværk ved siden af jobbet som rådgiver, underviser og foredragsholder i Lumholt og Stahlschmidt Kommunikation og frivillig talsperson for foreningen Familiepolitisk Netværk.

Annonce