Bag antologierne står tænketanken Cura med forfatteren Jonas Norgaard Mortensen og direktør Karen Lumholt i spidsen. Hun siger: ”Vi har som samfund lidt et dramatisk tab af relationer og omsorg.

Relationel velfærd er fremtidens velfærd

Politik

21/04/2015 10:47

Suleman Haider

55 danske og udenlandske fagfolk og tænkere retter i to sammenhængende antologier en massiv kritik mod konkurrencestaten og anviser nye veje til et øget fokus på relationer og værdighed i vores velfærdssamfund. Bag udgivelsen af tobindsværket står den idepolitiske tænketank Cura.

To nye antologier om relationel velfærd markerer sig i oprøret mod konkurrencestaten og teknokratiet. Under titlerne ”Det personlige samfund” og ”Det relationelle menneske” kommer 55 fremtrædende forfattere, debattører og fagfolk med bud på, hvordan menneskers værdighed og relationer kommer i centrum i velfærdssamfundet.

Bidragyderne er blandt andre Emilia Van Hauen, Tor Nørretranders, Elsebeth Gerner Nielsen, Anne Skare, Thyra Frank, Ove Korsgaard, William Rentzmann og Peter Kemp. De lægger ord og analyser til nutidens krise og fremtidens velfærdssamfund. Antologierne indeholder også bidrag fra den engelske økonom Michael Schluter, stifter af Relational Thinking Network, samt af folkene bag det danske initiativ Gode Penge, som arbejder for et pengesystem, der er mere demokratisk og stabilt og mindre gældsskabende.

Bag antologierne står tænketanken Cura med forfatteren Jonas Norgaard Mortensen og direktør Karen Lumholt i spidsen.  Hun siger: ”Vi har som samfund lidt et dramatisk tab af relationer og omsorg. Centralisering og teknokrati gør samfundet for individualiseret og upersonligt med store ensomheds- og stressproblemer til følge. Antologierne sætter lys på det nye begreb relationel velfærd i praksis. De rummer en utvetydig systemkritik, men viser også vejen ud af krisen for det europæiske velfærdssamfund ved at samle gode eksempler fra ind- og udland og gøre dem tilgængelige for alle – både forskere, offentligt ansatte, erhvervslivet, politikere og alle, der interesserer sig for fremtidens velfærdssamfund. Det er ganske enkelt nødvendigt at øge den menneskelige trivsel”.

Markedet og staten invaderer vores liv

Den måske mest sønderlemmende kritik af konkurrencestaten kommer fra erhvervslivets egen akademiske fortrop, Center for Virksomhedsudvikling & Ledelse på CBS og professor Preben Melander. Han mener, vi er endt i en situation, hvor menneskers iboende frihed, handlekraft og evne til at skabe relationer, tænke nyt og improvisere negligeres af magthaverne. Der er ikke tillid til borgerne - og borgerne har heller ikke tillid til systemet. Ifølge Melander er djøficeringen et demokratisk problem: politikerne er blevet koloniseret af teknokraternes ideologi og forsvarer systemet, hvad enten de er liberalister, socialister, nationalister eller kulturradikale, mens borgerne i stadig mindre grad oplever at have ejerskab til samfundet. 

Stress og depression er naturlige reaktioner

I tobindsværket sættes stress-, depressions-, og ensomhedsepidemien i vores del af verden i forbindelse med de svækkede relationer og markedsgørelsen af vores liv. ”De personer, som ikke formår at leve op til arbejdslivets krav, bliver stemplet som psykisk usunde ’unormale’. De får diagnoser som stress, angst, depression og meget andet. Men psykisk sundhed er ikke kun arbejdsevnen, det er endnu højere grad relationsevnen,” skriver psykolog Dorte Vitrup i sit bidrag.

Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for Designskolen i Kolding, viser i sit bidrag, hvordan design på eksempelvis bosteder kan medvirke til at skabe meningsfulde relationer og øge interaktionen med omverdenen. "Udviklingen af velfærdsstaten har betydet, at stat og kommune har overtaget flere af de opgaver, der tidligere lå i det civile samfund. Det har øget den individuelle frihed og uafhængighed, men det afføder også alt for ofte ensomhed og isolation fra det omgivende samfund,” skriver hun.

Danskerne: Stop centralisering og fremmedgørelse

I forbindelse med antologierne fik tænketanken Cura i januar 2015 foretaget en repræsentativ Epinionmåling, som afspejler danskernes oplevelse af deres relationer, engagement og værdighed - tre begreber, der står centralt for menneskers trivsel og livskvalitet. Undersøgelsens hovedresultater gengives i antologierne, og de viser tydelige tegn på en stigende modvilje over for centralisering og fremmedgørelse.

·      57 pct. af danskerne mener, at velfærden er truet af store, upersonlige systemer.

·      71 pct. mener, at vi skal skabe et mere personligt samfund.

·      Næsten halvdelen af danskerne har i løbet af de sidste fire år ifølge eget udsagn fået et dårligere forhold til de offentlige systemer.

Fakta om antologierne

 “Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv udkommer den 29. april 2015. Det personlige samfund. Personalisme i praksis udkom 30. januar 2015. I alt 55 forfattere fra ind- og udland bidrager med faglighed og analyser af velfærdens krise med vægt på kernebegreberne relationer, engagement og værdighed. Antologierne er redigeret af Jonas Norgaard Mortensen og Karen Lumholt og fås enkeltvis eller som tobindsværk på forlaget Vindelsti.  Udgivelserne støttes økonomisk af Tænketanken Cura. 

Boguddrag, forfatterfotos, bogbestilling mv. her.

Mere info på www.cura.dk og www.personalisme.dk

Mest Læste

Annonce