Cura vil udfordre Cepos og Cevea i debatten om fremtidens samfundsmodel.

Tænketanken Cura opruster

Politik

22/05/2014 13:59

Freja Eriksen

Tænketanken Cura opruster til at blive idepolitisk alternativ. Med Karen Lumholt som ny direktør vil Cura offensivt præge den offentlige debat og kritisere de traditionelle politiske positioner. Tænketankens idepolitiske afsæt, personalismen, vil styrke samfundsområder ved at sætte mennesket og de menneskelige relationer i centrum.

Den idepolitiske tænketank Cura har ansat journalist Karen Lumholt som direktør for at styrke Cura’s deltagelse i den offentlige debat. Cura vil bidrage med ny viden, bl.a. en bred faglig antologi om hvordan centrale velfærds- og samfundsområder kan styrkes ved at sætte mennesket og de menneskelige relationer konsekvent i centrum – på så forskellige områder som sundhed, ældreområdet, nærdemokrati, byplan, arkitektur, rets- og familiepolitik.

Personalismen - tænketankens idépolitiske afsæt, som endnu ikke er så kendt i Danmark - rummer på flere områder en kritik af de traditionelle politiske positioner. Ifølge Cura er der brug for et opgør med både konkurrencestatens markedsgørelse og de voksende bureaukratiske systemers fremmedgørelse af velfærd og samfund.

Jonas Norgaard Mortensen, forfatter til bogen Det fælles bedste - introduktion til personalismen, har gjort personalismen bredt tilgængelig på dansk. Han siger:

”I Danmark bryster vi os af, at vi har taget det bedste fra to -ismer, ligheden fra socialismen og friheden fra liberalismen. På visse områder har vi taget det værste: egoismen og grådigheden fra kapitalismen og kontrol, styring og ensretning fra socialismen.” Bogen Det fælles bedste udkommer snart til et angelsaksisk publikum under titlen The Common Good.

Personalismen kan blive en vigtig inspirationskilde for politikere, praktikere og professionelle fra hele spektret, lige som den er i udlandet, mener Karen Lumholt:

”Personalismens kritik af vores samfund er relevant at lytte til for hele det politiske spektrum. Hvis vi fortsat skal være mennesker, der drager omsorg for hinanden - ikke ansigtsløse systemer - må vi gøre op med det bureaukrati og den topstyring, som ødelægger glæden ved professionel offentlig velfærd. Både hos dem, der udøver den og hos dem, der tager imod den. Hvis vi samtidig skal drage omsorg for vores jord, kommer vi ikke uden om et opgør med de mekanismer, som belønner grådighed og hensynsløshed og reducerer os til forbrugere. Personalismen leverer det tankegods, der kan inspirere til radikal nytænkning. Samtidig repræsenterer den gammelt humanistisk arvesølv, som vi i Danmark forbinder med især Grundtvig og Løgstrup.”

Tænketanken Cura har eksisteret siden 2011. Ifølge bestyrelsesformand Bjarke Friis er tiden inde til at Cura bliver mere offensiv i samfundsdebatten - en stemme på linje med liberale Cepos og centrumvenstre-tænketanken Cevea: ”Personalismen er på flere og flere områder det perspektiv, som mangler i samfundsdebatten. Derfor er det nu, vi skal opruste, og jeg er utrolig stolt over at vi har fået Karen som direktør, hun er den helt rigtige på den post”.

Karen Lumholt er lærer og journalist, selvstændig erhvervsdrivende og gennem mange år frivillig i socialt, politisk og lokaldemokratisk arbejde. Hun er mor til tre halvvoksne børn og partner i undervisnings- og rådgivningsvirksomheden Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation.

 

Mest Læste

Annonce