115 fyres i Miljøministeriet

25/01/2012 10:28

Nick Allentoft

En finanslov for 2012 med særskilt krav om "Effektiv administration i staten" medfører afskedigelser i Miljøministeriets tre styrelser. Hertil kommer behovet for løbende at skabe balance mellem bevillinger og opgaveløsningen.

Tirsdag den 24. januar er medarbejderne i Miljøministeriet orienteret om varsling af kommende afskedigelser i ministeriet. De konkrete afskedigelser bliver varslet i styrelserne i løbet af kort tid.

- Som alle andre skal Miljøministeriet have balance mellem vores budget, de prioriterede opgaver og vores kompetencer. Og nu er vi i en situation, hvor vi er nødt til at tage afsked med kolleger, fordi vores rammevilkår ændrer sig, siger departementschef Marianne Thyrring.

I finansloven for 2012 er der under overskriften Effektiv Administration i Staten indarbejdet et sparekrav i den statslige administration på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013. Et sparekrav, som lægges til de besparelser, der allerede fandtes i forvejen.

I alt tages der afsked med 115 medarbejdere fra henholdsvis Miljøstyrelsen (ca. 15), Naturstyrelsen
(ca. 80) og Kort & Matrikelstyrelsen (ca. 20).

Afskedigelserne sker for at imødekomme kravene om effektivisering af administrationen i staten og fremtidssikre Miljøministeriets organisation og opgaveløsning. I forbindelse med fremtidssikringen lægges der vægt på, at ministeriets kompetencesammensætning skal matche de fremtidige opgaver, ligesom der skal være økonomisk råderum til moderniseringer og investeringer.

Fremadrettet skal miljø- og naturpolitikken samt arbejdet med blandt andet geodata og digitalisering bidrage til både udvikling og vækst og vise vejen til den grønne omstilling, ligesom de områder, der er øremærket midler til i finansloven for 2012, skal have særlig fokus.

-Vi skal beskytte og udvikle natur og miljø på en ny måde. Vi skal fokusere på områder, hvor vi gør størst gavn, og herudover skal vi i højere grad inddrage vores omverden i opgaveløsningen, siger Marianne Thyrring.

/Miljøministeriet/

Mest Læste

Annonce