19 millioner breve fra det offentlige – uden portoudgift

15/02/2011 13:33

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: 8 måneder efter lanceringen af ’digital post’ sendes der flere breve digitalt fra det offentlige end nogensinde. Alene i 2010 blev der sendt mere end 19 millioner digitale breve fra offentlige myndigheder. Særligt lønsedler findes ikke længere i rudekuverten, men læses nu på computerskærmen. I januar måned 2011 blev der i alt sendt omkring 1 million offentlige lønsedler ud digitalt.

Digitale breve sparer myndighederne for mange penge, og borgerne får bedre overblik over sine papirer fra kommune, stat eller region. Den digitale postkasse kan borgerne komme ind på via borger.dk eller e-boks.dk.

Finansministeren glæder sig over den gode start for digital post:

”For hvert frimærke det offentlige sparer, er der flere penge til undervisning, omsorg eller behandling. Digital post er et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge skattekroner klogere, og det er ekstra behov for i disse år med de store økonomiske udfordringer”, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Digital post gik i luften 15. maj 2010, og der er allerede 2 millioner borgere, der i dag modtager deres post digitalt fra det offentlige.

Arbejdet med styrket digitalisering får en ny strategi i løbet af foråret. Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder på en ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Visionen er, at digitalisering skal skabe en smartere offentlig sektor, der er enkel, effektiv og sammenhængende. En fortsat digitalisering af dialogen mellem borger og myndighed er en central del af denne strategi.

Mest Læste

Annonce