88 millioner kroner skal lokke læger til yderområder

01/03/2011 12:53

Nick Allentoft

Region Syddanmark søger sammen med seks kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til etablering af sundhedshuse i seks syddanske kommuner. Det syddanske regionsråd har her til aften, mandag 28. februar 2011, sagt ja til at sende ansøgningen på de 87,8 mio. kr. af sted.

Sundhedshusene samler og styrker de lokale kommunale og regionale sundhedstilbud i områder, hvor der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse eller skadeklinik. Sundhedstilbuddet kan for eksempel bestå af et lægehus, skadeklinik, jordemodercenter, hjemmesygepleje, genoptræning og fysioterapi.

Sammenhæng og tryghed
- Vi står med nogle store udfordringer i forhold til at tiltrække unge læger til yderområderne. De efterspørger typisk netværk og faglig sparring, og det er netop det, et sundhedshus kan tilbyde, idet ekspertise fra både kommune og region vil være samlet et sted. Samtidig giver sundhedshusene os mulighed for at tilbyde borgeren et bredt udbud af ydelser, siger formand for praksis- og kommuneudvalget, Bo Libergren (V).

De seks kommuner, der har indgået et samarbejde med regionen, er følgende: Nordfyns Kommune: Sundhedshus i Bogense, Sønderborg Kommune: Sundhedshus i Nordborg, Tønder Kommune: Sundhedshus i Skærbæk, Ærø Kommune samt Vejen Kommune: Sundhedshus i Brøup. I Brørup går ansøgningen på en udbygning af et allerede eksisterende sundhedshus.

600 mio. kr. til sundheds- og akutløsninger
Regeringen og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 afsat 600 mio. kr. til sundheds- og akutløsninger i yderområder i Danmark. 300 mio. kr. er afsat til en pulje til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse. Det er denne pulje, der søges fra.

Svaret på om ansøgningen bliver imødekommet eller ej, forventes at foreligge i løbet af det tidlige forår 2011.

Fakta om de seks projekter

Langeland Kommune, Rudkøbing
Region Syddanmark og Langeland Kommune vil i fællesskab etablere et 1800 m2 stort sundhedshus i en nedlagt skole i Rudkøbing. Sundhedshuset skal blandt andet indeholde lægehus, vagtlægekonsultation, jordemoder, hjemmesygepleje, sundhedspleje og kommunal fysioterapi.

Der ansøges om 23 mio. kr. til projektet.

Nordfyns Kommune, Bogense
Et ca. 3000 m2 stort sundhedshus i et tidligere plejehjem, Solgården, i Bogense med blandt andet lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunal fysioterapi. Fire praktiserende læger i Bogense og omegn har vist interesse for at medvirke i projektet.
Der ansøges om 11 mio. kr.


Sønderborg Kommune, Nordborg
Et ca. 1500 m2 stort sundhedshus i et tidligere plejehjem i Nordborg med lægepraksis bygget til seks læger, hjemmepleje, sundhedspleje samt fysioterapi og genoptræning.

Der ansøges om kr. 14 mio. kr.


Tønder Kommune, Skærbæk
Et ca. 2500 m2 stort sundhedshus i det gamle rådhus i Skærbæk med lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.
Der ansøges om 14,7 mio. kr.


Ærø Kommune, Ærøskøbing og Marstal
Projektet har til formål at placere kommunale funktioner på sygehuset i Ærøskøbing, at renovere det eksisterende lægehus i Marstal samt skabe lokalemæssige forhold til satellitfunktioner af kommunale funktioner, herunder for eksempel sygeplejeklinik.

Der ansøges om 10 mio. kr.

Vejen Kommune, Brørup
Vejen Kommune og regionen har allerede i dag etableret et sundhedshus i det nedlagte Brørup Sygehus. Planen er at udbygge det godt 5000 m2 store sundhedshus med kommunal sundhedspleje, en udbygning af den regionale jordemoderfunktion samt en kommunal børnetandpleje.

Der søges om 15 mio. kr.

Mest Læste

Annonce