Aalborg er den tryggeste by i Europa

17/07/2010 13:56

Nick Allentoft

Borgerne i Aalborg føler sig meget trygge i byen. Faktisk er de så trygge, at Aalborg i en EU-undersøgelse udnævnes til den tryggeste by i Europa. I undersøgelsen blev borgerne i 75 europæiske byer blandt andet spurgt om, hvorvidt de stoler på folk, om de føler sig trygge i byen og i nabolaget.

På spørgsmålet om man kunne stole på folk, svarede 34 procent af borgerne i Aalborg, at de var helt enige, og 56 procent svarede, at de i nogen grad var enige. 78 procent sagde også, at de altid følte sig trygge i byen, og hele 91 procent var altid trygge i deres nabolag.

Og det er de svar, som får undersøgelsen til at udnævne Aalborg til den tryggeste by i Europa.
Mange kræfter forenes for et godt resultat

Det er naturligvis noget, som glæder rådmanden i Familie- og Beskæftigel-sesforvaltningen, Mai-Britt Iversen.
 
”Det er jo en fornøjelse at læse, at vi ligger nummer et, selvom borgere i an-dre byer i Danmark måske også ville have svaret meget positivt, hvis de var blevet spurgt. Jeg tror, at vores gode samarbejde i kommunen med mange aktører, fx politi, boligorganisationer og de mange frivillige kræfter, er med til at tegne et billede af, at vi bor i en velfungerende og fredelig by, hvor der er plads til alle,” siger rådmanden, der endvidere påpeger, at Aalborg med 0,017 straffelovovertrædelser pr. borger har et lidt lavere antal straffelovs-overtrædelser end landsgennemsnittet på 0,019 pr. borger.     
Tillid til myndigheder

Hos Nordjyllands Politi peger chefpolitiinspektør Claus Hilborg på, at borgere i Danmark generelt har en høj grad af tillid til myndigheder, hvilket øger tilliden til, at myndighederne tager hånd om borgernes sager på en forsvarlig måde. Endelig mener han, at Danmark generelt har et veluddannet og oplyst folkefærd, der kan filtrere kritiske enkeltsager fra, som man fx jævnligt ser i medierne.

”Folk ved godt, at disse enkeltsager ikke er et udtryk for et helhedsbillede af virkeligheden,” siger chefpolitiinspektøren.  
Journalister fra udlandet

Undersøgelsens resultat har også givet anledning til interesse fra det uden-landske pressekorps. I dag, tirsdag, ankom et tv-hold fra Tjekkiet for at lave en historie om, hvorfor Aalborg er den tryggeste by i Europa. De vil blandt andet interviewe rådmand Mai-Britt Iversen.  
Fakta om undersøgelsen ”Perception survey of life in European cities”

    * Undersøgelsen er gennemført i november 2009, og den er foretaget i 75 byer i EU, Kroatien og Tyrkiet.
    * 500 borgere over 15 år i de 75 byer blev bedt om at tage stilling til en lang række spørgsmål om livet i byen, fx tryghed, sundhed, økonomi, transport og forurening.
    * Undersøgelsen er lavet på anmodning af the Directorate for Regional Policy under Europa-kommissionen.
    * Hele undersøgelsen kan læses på Europakommissionens hjemmeside. Især siderne 24-29 handler om tryghed.

Mere information hos:

    * Mai-Britt Iversen, rådmand, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 9931 2500 / [email protected]
    * Claus Hilborg, chefpolitiinspektør, Nordjyllands Politi, 7258 1502 /  [email protected]
 

Mest Læste

Annonce