Adgang til satellitkommunikation med SKI

12/10/2011 09:55

Nick Allentoft

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S er klar med en ny aftale, der gør det nemt for det offentlige at købe dataprodukter og terminaler inden for satellitkommunikation. Aftalen træder i kraft 15. oktober 2011 og leverandør på aftalen er UltiSat Europe A/S.

Forsvaret benytter bl.a. satellitkommunikation, når udsendte soldater skal kommunikere i områder uden almindelig netværksdækning. Den nye rammeaftale er målrettet Forsvarets behov for kommunikation i felten, men kan også være relevant for andre offentlige organisationer.

Rammeaftalen ”02.09 Satellitkommunikation” er udarbejdet i tæt dialog med Forsvaret, der har et stort indkøbsbehov på området, og som forventes at stå for den langt overvejende del at indkøbet på aftalen.

Aftalen er etableret med afsæt i et offentligt udbud med fokus på driftssikkerhed og økonomi. Rammeaftalen er en specialiseret eneleverandøraftale. Det betyder mindre administration, hurtigere ekspeditionstid, og en sikkerhed for at priser og vilkår for købet er i orden.

Tildelingskriteriet har været ”laveste pris”. Den tildelte leverandørs priser ligger 26 pct. under det dyrest indkomne bud. I forhold til det forventede indkøb på 10 mio. kr. årligt betyder dette en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt.

Der er taget højde for den afgørende driftssikkerhed gennem en række konkrete mindstekrav til de produkter, som interesserede leverandører har budt ind med.

”Jeg er tilfreds med, at vi i tæt samarbejde med Forsvaret har etableret en meget specialiseret rammeaftale, der er enkel at benytte, har skarpe priser og som også kan benyttes af andre offentlige myndigheder. Produkterne, ydelserne og vilkårene er helt præcist specificeret,” siger SKI’s adm. direktør Signe Lynggaard Madsen.

Forsvaret hilser også den nye aftale velkommen.

”I Forsvaret får vi de ydelser, vi har brug for - til en lavere pris. Da vi som alle andre skal spare, er vi tilfredse med de besparelser, vi opnår med den nye SKI-aftale for satellitkommunikation,” siger materielmester i Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes Ressourcestyringsafdeling, Erik Bartholin, der er ansvarlig for Forsvarets kommunikationsindkøb.

Aftalen løber i to år med mulighed for forlængelse med to gange tolv måneder. Omsætningen forventes at blive ca.10 mio. kr. om året.

Mest Læste

Annonce