Afskedigelser og omrokeringer på Hillerød Hospital

12/10/2010 11:59

Nick Allentoft

Den 11. oktober er der blevet varslet fyringer og omrokeringer på Hillerød Hospital. Personalet er nu blevet orienteret om de personalemæssige konsekvenser af regionsrådets beslutning om hospitalets budget for 2011:     * 212 fuldtidsstillinger/årsværk er blevet nedlagt og heraf er der 130 medarbejdere, der har fået meddelelse om påtænkt afskedigelse.

    * Herudover har 224 medarbejdere fra Hillerød Hospitals afdelinger på Helsingør Hospital og 108 fra Hillerød Hospitals afdelinger på Frederikssund Hospital fået at vide, at de skal flytte med deres funktioner og samles på Hillerød Hospital. Alt sammen for at sikre kvalitet, effektivitet og sammenhæng i patientforløbene.

    * 171 medarbejdere på Hørsholm Hospital har i dag fået at vide, at de indgår i en proces hvor de kompetencevurderes i forhold til det hospital, som ifølge hospitalsplanen i fremtiden skal løse opgaven. Funktioner fra Hørsholm flyttes til hospitalerne i henholdsvis Gentofte, Glostrup, Hillerød og Helsingør.

    * Der har de seneste 14 dage været intens dialog mellem direktionerne på Herlev Hospital og Hillerød Hospital, samt mellem afdelingsledelserne på de to hospitaler med henblik på at sikre, at flest mulige medarbejdere kan flytte med deres opgaver til Herlev Hospital. Dette som en konsekvens af regionens beslutning om at 50.000 borgere i 2011 hører til Herlev Hospitals optageområde i stedet for Hillerød Hospitals. Imidlertid har det desværre kun været muligt for ganske få at følge deres opgave til Herlev. Endelig opgørelse på antal medarbejdere forelægger ikke endnu, men det forventes at ligge på 8-10 medarbejdere.

- Hillerød Hospital har kørt en intensiv proces, hvor direktion og afdelingsledelser har arbejdet tæt sammen med tillidsrepræsentanterne for at finde de bedst mulige løsninger for hospitalets medarbejdere. Målet har været, at så mange som muligt kunne få deres ønsker om at flytte med opgaverne opfyldt – og selvfølgelig at så få som muligt skulle afskediges, siger hospitalsdirektør Martin Gregersen.

- Ledelse og medarbejdere har været enige om en hurtig proces, så den enkelte kunne få vished om situationen snarest muligt. Og det har vi sat alt ind for at leve op til. Sammen arbejder vi nu for, at vores medarbejdere kan få nogle gode flytteprocesser – og at de medarbejdere som vi desværre har været nødt til at indstille til afskedigelse, får al den hjælp, de har behov for i denne svære situation, siger hospitalsdirektør Martin Gregersen.

Fakta om budget 2011:
I forlængelse af regionsrådets beslutning om regionens økonomi i 2011 skal Hillerød Hospital nu realisere konsekvenserne af det nye budget, som skal sikre videre implementering af regionens hospitalsplan. Forudsætningen for det nye budget er to større strukturændringer, som hospitalet nu skal til at drage konsekvenser af.

1. Effektiviseringer i form af: samling af akut og elektiv kirurgi og ortopædkirurgi med videre i Planlægningsområde Nord fra nærhospitalerne til Hillerød Hospital og ændring af kostkonceptet i hele planlægningsområdet. Disse ændringer indebærer, at en række medarbejdere skal ændre arbejdssted – men desværre også stillingsreduktioner.

2. Flytning af optageområde for cirka 50.000 borgere fra planlægningsområde Nord til planlægningsområde Midt. Flytningen indebærer en reduktion i aktiviteten på Hillerød Hospital i 2011 på knapt syv procent. Konsekvenser af flytningen vil være forskellig fra afdeling til afdeling.
Funktionerne på Hørsholm Hospital flyttes til hospitalerne i Gentofte, Hillerød, Glostrup og Helsingør i begyndelsen af 2011.
 

Mest Læste

Annonce