Aftale om 150 mio. kr. til Vestdansk Vækstkapital på plads

03/11/2010 09:45

Nick Allentoft

- Med etableringen af investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr., styrker vi vestdanske virksomheders adgang til finansiering af perspektivrige projekter, siger Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Aftale om oprettelsen af investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital på i alt 150 mio. kr., heraf 75 mio. kr. fra Vækstfonden er nu på plads. Vestdansk Vækstkapital øremærkes til direkte investeringer i vestdanske virksomheder. Der vil være krav om privat medfinansiering på minimum 50 pct. for den samlede portefølje.

Vækstfonden opretter samtidig en afdeling i VestDanmark, der placeres i Vojens. Det er endvidere hensigten, at afdelingen vil have en ugentlig tilstedeværelse i de 3 regionale væksthuse i Vestdanmark (Aalborg, Viborg og Odense).

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Det er glædeligt, at vi nu er på plads med de 150 mio. kr. i Vestdansk Vækstkapital, der skal bidrage til at styrke vestdanske virksomheders adgang til finansiering af perspektivrige projekter.

- Vækstfondens nye afdeling vil skabe nærhed til virksomhederne i Vestdanmark og vil skulle bidrage til et endnu tættere samspil mellem Vækstfonden og de regionale vækstfora, innovationsmiljøerne og væksthuse mv. i Vestdanmark.

Vestdansk Vækstkapital bliver evalueret ved udgangen af 2012.

Erhvervsministeriet

Mest Læste

Annonce