Aleris køber Privathospitalet Hamlet

13/05/2011 00:00

Nick Allentoft

Aleris har indgået betinget aftale med Danica Pension, Den A. P. Møllerske Støttefond og PFA Pension samt Lundbeck og Nykredit Realkredit om at købe 78 % af aktierne i Privathospitalet Hamlet A/S. Det er Aleris' ønske at erhverve 100 % af aktierne i Privathospitalet Hamlet, og Aleris er i dialog med de resterende aktionærer herom.

Med købet bestyrker Aleris sin position som en væsentlig aktør indenfor den private sundhedssektor og som privat aktør indenfor specialistsygepleje i Norden.

- Købet af Privathospitalet Hamlet er strategisk vigtigt for Aleris. I Danmark udbygger vi vores betydelige position i den private sundhedssektor ved at blive en landsdækkende privat aktør. Købet udvider således både vores geografiske repræsentation og samlede faglige kompetence. Hamlet tilfører endvidere nye specialeområder til vores omfattende palet af sundhedsydelser. Jeg glæder mig til, at et så værdifuldt selskab som Privathospitalet Hamlet bliver en del af Alerisfamilien og ser frem til at udvikle os sammen med dem, siger Stanley Brodén, koncernchef for Aleris.

På Hamlet ser man med stor tilfredshed og glæde på, at hospitalet nu får en ejer med speciale indenfor sundhedsområdet.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med samarbejdet med den nye ejer. I Danmark er debatten om de private hospitaler på mange måder stivnet i en ufrugtbar skyttegravskrig. Nu kommer der input og nye visioner fra en virksomhedsgruppe, som har både en dansk og nordisk stærk position indenfor sit område, og som Hamlet føler sig godt tilpas ved at være en del af, siger Vinni Breuning, som er direktør for Hamlet.

- Jeg tror, at vi på Hamlet som en del af Aleris i endnu højere grad vil være i stand til at udvikle vores behandlinger og vores service overfor patienterne. Jeg ser meget gerne et større samarbejde mellem det offentlige og det private sundhedsvæsen i Danmark. På Hamlet får vi tilført flere kompetencer og erfaringer fra både Sverige og Norge, som vi tager med ind i debatten herhjemme om, hvordan vi forbedrer hospitalsindsatsen og samarbejdet mellem sektorerne til gavn for alle patienter, afslutter Vinni Breuning.

Købet er betinget af godkendelse fra de danske konkurrencemyndigheder og enkelte andre forhold.

Om Hamlet

Privathospitalet Hamlet er Danmarks største privathospital med tre store og velfungerende privathospitaler i København og Aarhus. Senest er det tidligere Eira – Privathospitalet Skejby blevet en del af Hamlet. På Hamlet udføres der mere end 12.000 operationer og behandlinger om året. Hamlets vision er at tilbyde undersøgelser og behandlinger på et fagligt og servicemæssigt højt niveau, så patienten i trygge og personlige rammer hurtigst muligt kan blive rask og genvinde sin livskvalitet. Virksomheden beskæftiger ca. 260 ansatte og omsætter for 530 mio. DKK årligt (pro forma).

Læs mere på www.hamlet.dk

Om Aleris

Aleris er en af N​ordens førende aktører inden for sundhed og omsorg med 5.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. SEK årligt. Koncernen er repræsenteret i Sverige, Norge og Danmark, hvor Aleris tilbyder serviceydelser inden for fire områder – sundhed, medicinsk diagnostik, ældrepleje og mental sundhed. Aktiviteterne i Danmark er fordelt på Aleris Privathospitaler med 5 afdelinger samt Aleris Omsorg, der tilbyder pleje- og omsorgsydelser. Læs mere på www.aleris.se samt www.aleris.dk.

Aleris er ejet af Investor AB, som blev grundlagt i 1916 af den svenske Wallenberg-familie. Investor, der bl.a. ejer ABB, AstraZeneca, Electrolux og SEB, er Sveriges største børsnoterede selskab. Investor er stærkt engageret inden for sundhedssektoren, hvor Investor er kendt for at indgå i langsigtede ejerskaber. Læs mere på www.investorab.com

Mest Læste

Annonce