Analyse viser stigende optimisme i nordjysk erhvervsliv

24/05/2011 12:25

Nick Allentoft

Optimismen er støt stigende blandt de nordjyske virksomheder, der forventer pæn fremgang i produktion, ordrer, resultat og eksport i 2. kvartal 2011. Det giver håb om en endnu mere positiv afsmitning på beskæftigelsen.

Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i samarbejde med Vækstforum Nordjylland og Spar Nord Fonden offentliggjort en ny analyse fra Nordjysk Konjunkturbarometer. Analysen tager temperaturen på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling i 1. kvartal 2011 og deres forventninger til 2. kvartal 2011.

Øget ordreindgang og produktion tegner godt for beskæftigelsen

Forrige måling viste en spirende optimisme i nordjysk erhvervsliv. Optimismen er i 2. kvartal trådt endnu tydeligere igennem. Dette gælder særligt i forhold til produktion, ordreindgang og resultat. Branchemæssigt er optimismen størst i virksomheder inden for industri og bygge og anlæg.

Hvad angår udviklingen i beskæftigelsen kan der også noteres optimisme blandt de nordjyske virksomheder. Der er dog traditionelt en positiv sæsoneffekt i 2. kvartal, der skal tages med i vurderingen, ligesom forventningerne til beskæftigelsen ikke helt er på niveau med de andre faktorer. Beskæftigelsesudviklingen følger således ikke helt med de andre indikatorer på vækst endnu.

Den faktiske udvikling i produktionen fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 gav sig ikke udslag i en væsentlig større beskæftigelse, idet den faktiske udvikling i beskæftigelsen var beskeden, hvilket var helt i overensstemmelse med virksomhedernes forventninger. Det gælder i øvrigt generelt for Konjunkturbarometeret, at tallene for virksomhedernes forventninger udtrykt i forrige måling efterfølgende viste sig at stemme godt overens med den faktiske udvikling, som konstateret i denne måling.

Figur: Virksomhedernes forventninger til udvikling i 2. kvartal 2011 sammenlignet med 1. kvartal 2011. Kilde: Nordjysk Konjunkturbarometer.

Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt den pågældende økonomiske størrelse vil være større, uændret eller mindre i den betragtede periode sammenlignet med den tidligere periode.

Kommentar fra Vækstforum Nordjylland:

- Den stigende optimisme understreger, at der for alvor er ved at komme gang i hjulene i de nordjyske virksomheder. Men det er vigtigt, at vi stadig har fokus på at understøtte de vækstudfordringer som virksomhederne står over for i dag på de udenlandske markeder. Derfor har Vækstforum med globaliseringsprogrammet GLOBAL sat særligt fokus på virksomhedernes behov for international tilstedeværelse for dermed at åbne døren for den stigende efterspørgsel på det globale marked. Når dette bliver omsat til et endnu højere aktivitetsniveau i virksomhederne vil det kunne påvirke beskæftigelsen yderligere i den rigtige retning, udtaler Ulla Astman, der er formand for Vækstforum Nordjylland og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Kommentar fra Institut for Økonomi og Ledelse, AAU:

- Det er glædeligt at optimismen i nordjysk erhvervsliv nu slår klart igennem. De omstruktureringer og tilpasninger der har været en konsekvens af de seneste års lavkonjunktur ser ud til at være tilendebragt. Samtidig tegner den positive udvikling i produktionen for 1. kvartal nu et lysere perspektiv for beskæftigelsen. Det var ventet, at ledigheden ville toppe i 2011, og det ser konjunkturbarometerets tal også ud til at bekræfte vil blive tilfældet i Nordjylland, siger Jørgen Stamhus, der er arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Vækstforum Nordjylland har siden 2007 investeret i alt 1,02 mia. kr. i udvikling af det nordjyske erhvervsliv for at skabe øget vækst og flere arbejdspladser. Midlerne stammer dels fra Region Nordjyllands regionale udviklingsmidler og dels fra EU’s Strukturfonde.

Mest Læste

Annonce