Arbejdsgivere kan selv holde seniorer på arbejdsmarkedet

31/01/2011 11:32

Nick Allentoft

Langt de fleste arbejdsgivere gør ingenting for at holde på ældre medarbejdere. Det kan ellers sagtens lade sig gøre, viser en ny og aktuel medlemsundersøgelse fra FOA blandt 1300 af forbundets efterlønnere.

Arbejdsgiverne gør ikke meget for at holde på seniorerne. Af de FOA-medlemmer, der er på efterløn i dag, oplevede under 20 procent, at chefen eller virksomheden gjorde noget for at holde på dem. Der er ellers rig mulighed for at få seniorerne til at blive længere. Således svarer halvdelen af FOAs efterlønnere, at chefen godt kunne have holdt på dem.

"Vores medlemmer er nogen af dem, der bruger efterlønsordningen mest, blandt andet fordi de har et langt og ofte hårdt arbejdsliv. Når halvdelen af efterlønnerne siger, at arbejdsgiverne kunne have fået mere ud af dem ved at vise hensyn, så viser det, at der er et meget stort potentiale i den ældre del af arbejdsstyrken," siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

FOAs efterlønnere har mange svar på, hvad arbejdsgiveren kunne have gjort for at få dem til at blive. Men den største gruppe i FOAs medlemsundersøgelse af efterlønnerne fremhæver: "vist mere respekt og anerkendelse" og "opfordret mig til at blive." Derefter kommer "bedre arbejdsvilkår" og "nedsat tid."

"Det er ikke ting, der behøver at koste alverden for kommunale eller regionale arbejdsgivere. Men det kræver at arbejdsgiverne er klar til at værdsætte, tage hensyn til og respektere seniorerne. Jeg synes sådan set, at det er helt rimelige krav at stille fra medarbejderside," siger Dennis Kristensen.

Han understreger, at selv om arbejdsgiverne kunne have beholdt op mod halvdelen af de nuværende efterlønnerne længere i arbejde, så er der stadig brug for efterlønnen.

"Det er vigtigt at huske på den anden halvdel af vores efterlønnere, altså dem, der ikke mener, arbejdsgiveren kunne have gjort noget for at holde på dem. Selv med særlige hensyn er der nogle af vores medlemmer, der er så slidt, at der ikke er andet at gøre end at sige, at de har ydet deres," siger Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen mener, at regeringen udelukkende tænker på at bruge pisken, når den vil fjerne efterlønnen. Der er ingen gulerødder, der kan få seniorerne til at blive længere.

"Regeringen ønsker kort og godt at tvinge seniorerne til at blive på arbejdsmarkedet. Det er ikke bare ubehageligt. Det er også unødvendigt. Hvis arbejdsgiverne virkelig vil den her gruppe, så kan de sagtens få flere til at blive. Derfor burde diskussionen i højere grad dreje sig om, hvordan vi sikrer gode arbejdspladser mod nogle gulerods-metoder for seniorerne," siger Dennis Kristensen.

Han peger på, at seniorordninger, mere fleksibilitet i efterlønsordningen, plads til at tjene lidt mere som efterlønnere og anerkendelse fra ledelsen vil være "gulerødder", som kan få tusinder af ældre til at blive på arbejdsmarkedet.

Mest Læste

Annonce