Arbejdsmiljøstrategi 2020 er bedre end regeringens eget udspil

22/03/2011 12:22

Nick Allentoft

FTF: Den politiske aftale om arbejdsmiljøstrategien frem mod 2020 er heldigvis blevet langt bedre, end beskæftigelsesministerens udspil. Det er især vigtigt, at næsten alle arbejdspladser fortsat skal have tilsynsbesøg, og at der nu er øget fokus på og styrkelse af indsatsen over for det psykiske arbejdsmiljø.

Læs også pressemeddelelse og faktaark fra ministeriet

Den nye aftale om arbejdsmiljøstrategien frem til 2020 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er væsentlig bedre, end der var lagt op. Den nye strategi er en klar prioritering i forhold til omfanget af arbejdsulykker, andelen af beskæftigede med psykiske belastninger og omfanget af fysiske belastninger.

Flere får besøg
Regeringens udspil lagde ellers op til, at kun et begrænset antal særlige risikobetonede virksomheder skulle have besøg af Arbejdstilsynet. Derudover var prioriteringen af indsatsen overfor det psykiske arbejdsmiljø noget uklar. Den indgåede aftale har på væsentlige punkter rettet op på de centrale svagheder i udspillet, og det indgår nu, at alle arbejdspladser skal have tilsynsbesøg. Nu står indsatsen overfor det psykiske arbejdsmiljø også langt mere centralt i strategien.

FTF’s formand Bente Sorgenfrey er tilfreds med, at partierne har lyttet til nogle af blandt andet FTF’s indvendinger.

”Jeg er glad for, at der i Folketinget nu er opnået bred politisk enighed om en plan for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020. Der er brug for bred enighed. Jeg er især tilfreds med, at der nu er aftalt et nyt koncept for Arbejdstilsynets besøg på virksomhederne, så stort set alle virksomheder får et besøg. Samtidig får virksomheder, hvor man forventer at finde problemer, oftere besøg. Det er vigtigt i forhold til at bekæmpe dårligt psykisk arbejdsmiljø”, siger Bente Sorgenfrey.

Koster liv og fravær
Hun peger på, at netop indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er vigtig. Hvert eneste år dør 1.400 som følge af psykiske belastninger i arbejdet. Elendigt psykisk arbejdsmiljø er endvidere skyld i et fravær på 30.000 fuldtidsmedarbejdere. Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster hvert år samfundet 30 milliarder kroner i form af tabt produktion.

”Dårligt psykisk arbejdsmiljø skyldes ofte forhold på den enkelte arbejdsplads, så for at komme problemerne til livs, er det afgørende, at næsten alle arbejdspladser besøges. Det er indlysende, at det både for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundsøkonomien er vigtigt at prioritere en indsats her. Derfor er det også meget positivt, at aftalen slår fast, at det rent økonomisk kan betale sig for virksomhederne, samfundet og den enkelte at have et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger FTF-formanden.

Så stort på indspil
Aftalen betyder blandt andet også, at der sammen med arbejdsmarkedets parter nu skal begynde et arbejde for at finde nye metoder til at opdage og løse problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er ifølge Bente Sorgenfrey positivt. Ikke mindst fordi beskæftigelsesministeren under arbejdet med oplægget valgte at se stort på Arbejdsmiljørådets indspil.

”Det er afgørende, at den nye strategi spiller sammen med den indsats, der gøres af arbejdsmarkedets parter og på arbejdspladserne. Derfor er det også glædeligt, at det er kommet tydeligere ind i aftalen bl.a. i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det bidrager vi selvfølgelig meget gerne til. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at samspillet stod endnu stærkere i aftalen, for kun i fællesskab kan vi afgørende rykke på arbejdsmiljøet.”
 

Mest Læste

Annonce