Bedre psykisk arbejdsliv kan spare Danmark for milliarder

15/05/2011 13:03

Nick Allentoft

SF LANDSMØDE: Danmark bliver af OECD placeret på en kedelig førsteplads, som det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet i utide pga. psykisk nedslidning. Det er skidt for både den enkelte og samfundet. SF vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø.

Derfor lancerer SF udspillet ”Arbejdsliv i balance”, som skal rette op på Danmarks kedelige rekord.

”Kampen for bedre arbejdsmiljø handlede i det 20. århundrede om fysisk arbejdsmiljø og nedslidning. Det er stadig vigtigt – men det 21. århundredes store arbejdsmiljøkamp, det er det psykiske arbejdsmiljø,” udtaler SF’s formand Villy Søvndal.
Dårligt psykisk arbejdsmiljø betyder enorme omkostninger

Når vi beder folk om at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, skal det også være på ordentlige vilkår. De enorme omkostninger for den enkelte og samfundet gør et bedre psykisk arbejdsmiljø til én af vor tids største udfordringer. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er bl.a. skyld i et årligt produktionstab på ca. 14 mia. kr. og at 2800 danskere hvert år går på førtidspension.
Søvndal: Vi vil skabe markante forbedringer

”Hvert år går i 1.000-vis af danskere ned med stress eller brænder ud. Og det er i alle brancher: Det er metal-arbejderen og rådgiveren i finanssektoren, det er skolelæreren og socialrådgiveren. Det går ikke. Både medarbejdere, virksomheder og samfund vil få gavn af, at vi får skabt markante forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø,” siger Villy Søvndal.
Virksomheder skal have en hjælpende hånd

Virksomhederne skal tage et større socialt ansvar og forpligtes til at gøre arbejdspladsen til et godt sted at være. SF’s udspil er en udstrakt hånd, der bl.a. skal hjælpe virksomhederne med at gøre godt psykisk arbejdsmiljø til et konkurrenceparameter og en mulighed for at tiltrække og fastholde arbejdskraft.
Danmark kan igen blive et foregangsland

SF vil sikre, at virksomhederne får kompetencer til at forebygge psykisk nedslidning, bl.a. ved at sikre at ledere med personaleansvar skal modtage efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø, og forbedre behandlingstilbuddene til stress-ramte danskere. Ved at opprioritere det psykiske arbejdsmiljø kan Danmark igen blive et foregangsland i arbejdsmiljø-indsatsen.
Det vil SF

• Styrke Arbejdstilsynet ved at ansætte 75 nye medarbejdere
• Udarbejde en helt ny arbejdsmiljølov, der vægter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø lige højt
• Oprette stressklinikker, der sikrer bedre behandling og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Læs hele udspillet "Arbejdsliv i balance" her

Mest Læste

Annonce