Bertel Haarder: Fantastisk aftale

02/06/2011 00:00

Nick Allentoft

Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Sundhedsområdet bliver løftet med 1,5 mia. kr. i aftale med regionerne om næste års økonomi. Regeringen og Danske Regioner er med aftalen om regionernes økonomi i 2012 blevet enige om, at sundhedsområdet løftes med yderligere 1½ mia. kr. Aftalen giver derved mulighed for en aktivitetsvækst på sygehusene i 2012 på 3 pct. og dækning af øvrige udgifter, herunder til medicin og praksisområdet.

”Det er en fantastisk aftale, som klart viser, at sundhedsområdet er en hovedprioritet for regeringen. Det viste vi med sundhedspakken, og det viser vi igen nu. Der bliver også i 2012 plads til forbedringer på de danske sygehuse,” siger Bertel Haarder.

Samtidig sætter aftalen en sikker kurs for opførelsen af nye og moderniserede sygehuse for over 41 mia. kr. med støtte fra kvalitetsfonden.

Bertel Haarder lægger vægt på, at regionerne og regeringen også er enige om, at sygehusene skal blive bedre til at lære af hinanden for at forbedre behandlingsmetoder, behandlingsforløb og arbejdsgange til gavn for patienten og den samlede ressourceanvendelse.

”Det er helt afgørende, at sygehusene og regionerne lærer af hinanden. Det er vi enige om, og det skal der nu gøres en ekstra indsats for”, siger Bertel Haarder.

Bertel Haarder glæder sig desuden over, at der i aftalen er en handlingsplan for telemedicinske løsninger på sundhedsområdet. Hermed tages endnu et skridt i retning af bedre samarbejde og sammenhæng på tværs af afstande. Handlingsplanen understøttes med 50 mio. kr. fra fonden til Anvendt Borgernær Teknologi.

Mest Læste

Annonce