Bertel Haarder: Penge skal strække længere

04/06/2011 00:00

Nick Allentoft

Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Ny aftale skal hjælpe kommunerne til at bruge pengene bedre og mere effektivt, mener indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. Bedre service for de samme penge. Det er hovedmålet i den aftale om kommunernes økonomi for 2012, som regeringen og kommunerne netop er blevet enige om.

Med aftalen for 2012 kan kommunerne næste år bruge lige så mange kroner på service som ved sidste års aftale. Det lå allerede fast med Genopretningsaftalen fra foråret 2010.

”Omdrejningspunktet i aftalen er at hjælpe kommunerne med at få pengene til at strække længere. Aftalen indeholder bl.a. bedre styringsmuligheder og nye tiltag til afbureaukratisering. Derved understøttes kommunernes arbejde med at prioritere servicetilbuddene og opnå en bedre ressourceudnyttelse” siger Bertel Haarder.

Bertel Haarder glæder sig over, at regeringen og kommunerne er enige om vejen frem.

”Kommunerne er allerede i gang med en vigtig omstilling, og jeg vil gerne kvittere for kommunernes indsats med at udvikle den kommunale service under hensyntagen til en stram økonomi,” siger Bertel Haarder.

En del af aftalen er, at man medio 2012 gør en særlig indsats for at sammenligne kommunernes indsats for at effektivisere og for at udbrede de bedste resultater.

Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der bl.a. frigør ressourcer samt forbedrer kommunernes mulighed for at prioritere og målrette indsatsen på det specialiserede sociale område og specialundervisning. Og med en styrket indsats i forhold til digitalisering - bl.a. rettet mod folkeskolen - og velfærdsteknologi er vejen banet for bedre og smartere opgaveløsninger.

Endelig er sporene lagt for en ambitiøs aftale om konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. Målet er, at 31,5 procent af de kommunale opgaver udsættes for konkurrence.

”Jeg er særlig glad for aftalen om, at flere opgaver skal udsættes for konkurrence. Den er ambitiøs og gensidig. Både kommunerne og regeringen vil arbejde for, at målet nås i 2015,” siger Bertel Haarder.

Bertel Haarder understreger, at aftalen afspejler, at regeringen top-prioriterer borgernes sundhed. Kommunernes forebyggende indsats indgår som et centralt element.

”Det er glædeligt, at aftalen bekræfter og understøtter kommunernes vigtige rolle i forhold til at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse,” siger Bertel Haarder.

Til de kommuner, der har særligt svært ved at få pengene til at række, er der en hjælpende hånd. Der er bl.a. afsat en pulje på 550 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Bertel Haarder glæder sig desuden over, at der med aftalen udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden og desuden afsættes flere lånepuljer til investeringer i kommunerne.

Læs aftale om kommunernes økonomi for 2012 (pdf)

Mest Læste

Annonce