Beskæftigelsesministeriet: Hver fjerde sygemelding skyldes psykisk lidelse

22/09/2010 00:00

Nick Allentoft

– ny guide skal hjælpe virksomhederne Hver fjerde sygemelding skyldes en psykisk lidelse, hvoraf stress og depression er langt de hyppigste. Nu er der hjælp på vej til virksomheder, når medarbejdere bliver sygemeldt med en psykisk lidelse. En ny guide giver råd til, hvordan ledere helt konkret kan hjælpe en medarbejder med en psykisk lidelse. Guiden tager også fat i myterne omkring psykisk lidelse og præsenterer fakta og konkret viden, der afliver myterne.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg ser guiden som et praktisk redskab til virksomhederne til at hjælpe med at sikre en tæt kontakt mellem virksomhederne og sygemeldte. Det er en af grundtankerne i regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet og i den aktuelle holdningskampagne Syg med job.

- Sygemeldte må ikke lades i stikken, og det er afgørende, at de fortsat har kontakt med arbejdspladsen. Med den nye sygedagpengelov har vi sikret, at virksomhederne har en bedre mulighed for at gøre en hurtig indsats. Og med den her guide bliver arbejdsgiverne klædt på til i praksis at kunne yde en tidlig, aktiv indsats over for medarbejdere, der får en psykisk lidelse, siger Inger Støjberg.

Søren Hansen, driftskoordinator ved Montana Møbler A/S, mener, at guiden er nem at bruge, og at den falder på et tørt sted:

- Guiden giver meget konkrete anvisninger og forslag til en tidlig aktiv indsats og er et redskab, vi længe har manglet, når sygemeldingen skyldes noget psykisk. Vi har også hentet inspiration i guiden til generelt at få psykisk lidelse sat på dagsordenen på vores arbejdsplads, siger Søren Hansen.

Jesper Karle, leder af Psykiatrisk Privatklinik og speciallæge i psykiatri, er enig i, at guiden med fordel kan bruges i arbejdet for at undgå, at sygemeldte ender på førtidspension:

- Guiden er et praktisk anvendeligt værktøj og et godt skridt i den rigtige retning mod en helhedsorienteret indsats for mennesker med psykiske lidelser. Både den enkelte og samfundet vil få gavn af, at medarbejdere med psykiske lidelser bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, siger Jesper Karle.

Guiden er udarbejdet af rådgivningsfirmaet DISCUS som led i projekt ” Arbejdspladsernes håndtering af psykisk lidelse”, som DISCUS har igangsat i samarbejde med Det Midtjyske Netværk og Socialt Netværk Fyn. Guiden giver fx også råd til, hvornår, hvordan, og hvor tit en leder med fordel kan tage kontakt med en sygemeldt medarbejder.

Projektet er finansieret af midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Guiden findes på www.tidlig-aktiv-indsats.dk
 

Mest Læste

Annonce