Beskæftigelsesministeriet: input til den aktive indsats for sygemeldte

08/10/2010 00:00

Nick Allentoft

Sidste år i januar satte Arbejdsmarkedsstyrelsen et forsøg i gang med at give sygemeldte en meget aktiv indsats i form af hyppige samtaler og aktive tilbud. Indsatsen i de udvalgte kommuner har resulteret i, at flere sygemeldte er vendt delvist tilbage til arbejdsmarkedet med en delvis raskmelding. Til gengæld har indsatsen ikke resulteret i, at sygemeldte samlet set bliver hurtigere i stand til at forsørge sig selv. Det viser en evaluering af forsøget.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg ser forsøget som et godt indspark til de kommende drøftelser med partierne bag sygefraværsaftalen om indsatsen for sygemeldte:
 
- Med forsøget er vi blevet klogere på, hvad der virker i indsatsen for at hjælpe syge tilbage til arbejdsmarkedet. En tidlig og tæt kontakt har givet bonus i form af flere og hurtigere deltidsraskmeldinger. Men forsøget viser også, at den aktive indsats, kommunerne har givet, simpelthen ikke har virket godt nok. Den viden skal vi selvfølgelig bruge til at forbedre indsatsen. Og det er noget af det, som jeg vil tage op med forligspartierne, når vi senere på efteråret mødes for at drøfte sygefraværsindsatsen.

- Jeg ved, at mange mennesker gerne vil have kontakt til arbejdspladsen og allerhelst arbejde i et eller andet omfang under en længere sygemelding. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hjælper dem med at komme tilbage til jobbet.

- Jeg er fortsat overbevist om, at en aktiv indsats er den bedste hjælp, vi kan give sygemeldte. Så sent som i sidste måned fik jeg også forligskredsens opbakning til, at den aktive linje er og bliver den rigtige vej. Ingen ønsker at vende tilbage til tidligere tiders passive tilgang, hvor sygemeldte blev parkeret derhjemme på sofaen, siger Inger Støjberg.
 
Med forsøget ”Aktive - hurtigere tilbage” var det første gang, at udvalgte kommuner prøvede kræfter med en meget systematisk og intensiv indsats for sygemeldte.
 

Mest Læste

Annonce