Beskæftigelsesministeriet: Regeringen målretter indsatsen for et bedre arbejdsmiljø

24/09/2010 14:07

Nick Allentoft

Risikobaseret tilsyn, bagatelgrænse og dialog med virksomhederne – det er hovedelementerne i en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, som beskæftigelsesminister Inger Støjberg offentliggør i dag.

Med 18 konkrete initiativer i ”Nye veje til et bedre arbejdsmiljø” vil regeringen gribe indsatsen an på en helt ny måde for at få bedre arbejdsmiljø for pengene.

Regeringen vil målrette indsatsen mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet. Her skal sættes ind med flere tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Virksomheder, der ikke har de store problemer med arbejdsmiljøet, får besøg, når Arbejdstilsynet trækker dem ud til stikprøve. Virksomhederne skal i højere grad mødes med dialog af de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, men samtidig skal alle virksomheder kunne mærke det, hvis de får bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne.

- Et godt arbejdsmiljø sikres først og fremmest ude på landets mange virksomheder. Langt de fleste virksomheder ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø, og dialog med virksomhederne om arbejdsmiljøet kan skabe gode resultater. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne opfatter Arbejdstilsynet som en positiv medspiller, siger Inger Støjberg og tilføjer:

- Derfor skal Arbejdstilsynet ikke beskæftige sig med bagateller. Regeringen vil indføre en bagatelgrænse, så mindre og ubetydelige forseelser i fremtiden ikke fører til påbud fra Arbejdstilsynet.

Regeringen vil også sikre et mere retfærdigt og differentieret bødesystem, så bøderne rammer virksomhederne hårdt, uanset om det er store eller små virksomheder, der overtræder arbejdsmiljøloven.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg lægger desuden vægt på, at et godt arbejdsmiljø skal være med til at sikre større arbejdsudbud og vækst:

- Danmark skal være et land, hvor det er trygt og sikkert at gå på arbejde. Vi har alle sammen en stor interesse i, at arbejdsmiljøet er godt. Det gælder både medarbejderne og virksomhederne. I regeringen har vi et mål om, at det danske arbejdsudbud skal være blandt de ti højeste i verden. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at sikre, at vi når det mål og dermed med til at sikre vækst, siger Inger Støjberg.

Regeringen har i strategien sat sig ambitiøse mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet. I 2020 skal der være:

    * 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker
    * 20 procent færre psykisk overbelastede
    * 20 procent færre med overbelastninger af muskel og skelet – fx af ryggen.

Den nye strategi for de næste 10 års arbejdsmiljøindsats bliver nu sendt til arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet, som får mulighed for at udtale sig om strategien, inden beskæftigelsesministeren indleder forhandlinger med de politiske partier i Folketinget.
 
Kontakt
    
Jens Jensen
Direktør
Arbejdstilsynet
E: [email protected]
T: Work 72 20 85 01
       
Ønsker du kommentar eller interview med beskæftigelsesminister Inger Støjberg, så ring til vores pressetelefon
T: Pressekontakt 51 23 28 30
    
 

Mest Læste

Annonce