Bjarne Hastrup ny formand for Ældrekommissionen

01/11/2011 15:18

Nick Allentoft

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, afløser Thyra Frank som formand for Ældrekommissionen.

Socialminister Karen Hækkerup (S) har udpeget Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup til formand for Ældrekommissionen. Det oplyser Ældre Sagen i en pressemeddelelse.
Bjarne Hastrup er i dag menigt medlem af kommissionen. Han afløser Thyra Frank, der trådte ud af kommissionen, da hun blev valgt ind i Folketinget.
Kommissionen, der blev nedsat af den tidligere regering, har til opgave at undersøge, hvordan man understøtter plejehjemsbeboernes livskvalitet og selvbestemmelse. Blandt andet skal den komme med anbefalinger til afskaffelse og forenkling af regler, og den skal udarbejde et inspirationskatalog.
Bjarne Hastrup glæder sig over, at regeringen følger op på initiativet fra den tidligere regering.
- Det er en meget vigtig opgave, så det er afgørende, at der bliver tilstrækkelig tid. Vi skal også have den igangsatte forskning og dokumentation indarbejdet i kommissionens arbejde, siger Bjarne Hastrup og understreger, at det aller væsentligste er at få trivslen i vejret på plejehjemmene.
- Hvis man kan lave en trivselsmåling, der viser, at 90 procent af beboerne er tilfredse, når vi er færdige, så har Ældrekommissionen været en succes, siger han.
Bjarne Hastrup understreger, at både pårørende, frivillige og beboere skal inddrages mere - især beboerne.
- Alt for meget sker uden at inddrage beboerne. Plejen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre. De skal ikke behandles ens. Og endelig er der alt for mange beboere, der keder sig. Der sker for lidt, så beboerne kommer til at føle sig isolerede og ensomme, siger han og tilføjer.
- Jeg håber, vi får en konkret handleplan, som blandt andet kommunerne kan arbejde videre med.
Kommissionens arbejde forventes afsluttet i første halvdel af 2012.

Mest Læste

Annonce