Blandede erfaringer med udlicitering

12/09/2011 10:13

Nick Allentoft

Kommunerne tvinges til at udlicitere flere opgaver til private, men der mangler dokumentation for effekten på pris og kvalitet – specielt på de bløde velfærdsområder. Det viser den hidtil største danske gennemgang af forskning på området foretaget af AKF, Anvendt KommunalForskning.

Er der penge at spare ved at udlicitere de offentlige serviceopgaver? Hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af den service, borgerne får? Og hvad betyder udlicitering for de ansattes arbejdsvilkår? AKF’s forskere har systematisk indsamlet og gennemgået ti års dansk og international forskning om effekter ved udlicitering for at få et samlet overblik over de dokumenterede fordele og ulemper ved at lade private løse opgaver for den offentlige sektor. Gennemgangen viser, at erfaringerne med udlicitering er blandede.

Læs sammenfatningen her

- Konklusionen er, at de dokumenterede økonomiske effekter generelt er mindre, end det ofte fremstilles i debatten om udlicitering. Særligt på de bløde velfærdsområder, som fx ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelse, mangler der dokumentation for gevinster ved at inddrage private aktører. Her er der ikke belæg for at sige, at udlicitering generelt giver bedre eller billigere serviceydelser for skattekronerne, siger forsker Ole Helby Petersen, som står bag rapporten.

Besparelser med forbehold

Generelt viser de analyser, AKF’s forskere har gennemgået, at der er forholdsvis små besparelsesgevinster ved at udlicitere på tekniske områder, som fx veje, vandforsyning, affald og rengøring. Men kun få af analyserne medregner omkostningerne til selve udbudsforretningen, og de fleste har heller ikke belyst tilstrækkeligt, hvad konsekvenserne er for kvaliteten.

- Mange af analyserne mangler en grundig vurdering af de kvalitetsmæssige effekter. En besparelse på 10 eller 15 procent på vedligeholdelse af veje eller rengøring af sygehuse giver ingen mening i sig selv, hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme. Derfor må man tage de rapporterede besparelser med forbehold, siger Ole Helby Petersen.
Medarbejdernes vilkår under pres

Internationale analyser viser, at udlicitering har tendens til at påvirke medarbejdernes løn og arbejdsvilkår negativt. Højere arbejdstempo, lavere jobtilfredshed, usikkerhed, stress og udbrændthed kan være følgerne af udlicitering. Mange af de danske analyser peger også på, at jobtilfredsheden er faldende blandt udliciterede medarbejdere.

- Internationalt set er det ret veldokumenteret, at udlicitering kan føre til dårligere trivsel og ringere arbejdsvilkår. Undersøgelserne tyder på, at medarbejderne i Danmark er stillet bedre, men også her er det dokumenteret, at medarbejdertilfredsheden generelt er fal-dende. Dette forhold burde i højere grad tages med, når vi diskuterer de samlede fordele og ulemper ved udlicitering, siger forsker Ole Helby Petersen fra AKF.

Mest Læste

Annonce