Bred enighed om inklusion i folkeskolen

03/02/2012 11:42

Nick Allentoft

Lovforslagene om inklusion i folkeskolen har været til høring, og forligskredsen er enig om flere justeringer. Lovforslagene om inklusion i folkeskolen har været til høring, og forligskredsen er enig om flere justeringer, der blandt andet styrker elevernes muligheder for at få supplerende undervisning som alternativ til specialundervisning.

I lovforslaget, som fremsættes i slutningen af februar måned, er det nu blevet understreget:

at kommunerne skal tilbyde eleverne supplerende undervisning eller anden faglig støtte, hvis de har behov for støtte
at den supplerende undervisning ikke kun er midlertidig, men også kan gives i længere tid
at klageadgangen for de mindste elever i 0.-3. klasse også er sikret.

Christine Antorini glæder sig over processen: "Det er vigtigt, at der er bred opbakning til målsætningen om en inkluderende folkeskole for alle. Jeg er derfor glad for, at der er en enig forligskreds bag lovforslagene, og jeg er også glad for, at der har været enighed i forligskredsen om at imødekomme de bekymringer, der har været rejst i høringerne af lovforslagene."

Lovforslaget træder i kraft den 1. maj 2012.

"Inklusion af flere elever i den almindelige undervisning markerer et kursskifte i folkeskolen, og det berører mange – både elever, lærere og forældre. Derfor skal vi informere grundigt om, hvad der skal ske," siger Christine Antorini.

Ministeriet for Børn og Undervisning har oprettet en ny hjemmeside, Fokus på Inklusion, der fortæller om alle de nyeste tiltag og initiativer på inklusionsområdet. Fokus på Inklusion indeholder blandt andet nyheder om inklusion, information om regeringens initiativer på inklusionsområdet og svar på ofte stillede spørgsmål om lovforslagene. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget og opdateret.

/Ministeriet for Børn og Undervisning/
 

Mest Læste

Annonce