CBS indleder forhandlinger med Johan Roos om fratræden som rektor

28/03/2011 12:17

Nick Allentoft

Bestyrelsen for Copenhagen Business School, CBS, har i dag besluttet at indlede forhandlinger med Johan Roos om fratræden som rektor på CBS. Forskningsdekan Alan Irwin fungerer som konstitueret rektor.

- Det er med stor beklagelse, at vi er nået til den konklusion, at vi må indlede forhandlinger om fratræden med Johan Roos. Men vi har måttet konstatere, at rektor har mistet sin autoritet på CBS, og at det derfor ikke er muligt for ham at fortsætte sin ledelse, siger bestyrelsesformand Anders Knutsen.

- Johan Roos har været en meget visionær rektor og har udviklet vores nye strategi ”Business in society”, som både daglig ledelse og bestyrelsen bakker op om, og som kommer til at fortsætte. Men i forbindelse med implementeringen af strategien er det gået skævt mellem Johan Roos og organisationen. Og det er det, som bestyrelsen med beklagelse har taget konsekvensen af, siger Anders Knutsen.

- Nu ser vi frem til at få strategien til at leve sammen med den ny og fortsættende ledelse bestående af konstitueret rektor Alan Irwin, universitetsdirektør Hakon Iversen og dekan Jan Molin. En ledelse som vi har fuld tillid til.

I de senere dage har der været en række kritiske omtaler i medierne af Johan Roos’ rolle som formand og nu næstformand i fonden CBS-SIMI Executive.

- Den sag er et element, men ikke hovedårsagen til bestyrelsens beslutning. Samarbejdet med CBS-SIMI Executive om den ny fælles MBA Executive uddannelse har ikke kunnet implementeres som oprindeligt planlagt. To hold studerende fra det tidligere SIMI er beklageligvis kommet i klemme med akkreditering af deres uddannelse. Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem ud af den situation, siger Anders Knutsen.

CBS vil senere i dag fremlægge kernedokumenterne i CBS-SIMI-sagen på cbs.dk.

Forskningsdekan Alan Irwin er af bestyrelsen udpeget til ny konstitueret rektor for CBS. Alan Irwin er professor i forsknings- og teknologipolitik og har været ansat som forskningsdekan på CBS siden 2007. Alan Irwin kom fra en stilling som dekan på universitetet i Liverpool og har været ansat som forsker ved Manchester University og Brunel University.

Mest Læste

Annonce